Sløjt efterår for fugletrækket ved Falsterbo

Rødtoppet Fuglekonge bærer med rette sit navn. Arten er i fremgang ved Falsterbo Fuglestation. Foto: By Martin Vavřík – Eget arbejde, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31811952.

Nok et efterår er afsluttet ved Falsterbo Fuglestation på sydspidsen af Skåne, hvor ornitologerne har gennemført den 38. sæson med standardiseret ringmærkning. Det blev en af ​​de fuglefattigste årstider med kun 7460 ringmærkede fugle (af 54 arter). Summen er kun lidt over halvdelen af ​​referenceværdien (gennemsnittet af fangsten i årene1980-2009), og det har været den tredje dårligste sæson i 38 år.

Løvsangeren er en af Skandinaviens mest almindelige sangfugle, men bestanden synes at være i voldsom tilbagegang, Foto: 250px-Flickr_-_Rainbirder.

Blandt trækfuglene til troperne var det kun gærdesanger, der nåede et antal over referenceværdien. I bunden finder vi havesanger, løvsanger og broget fluesnapper med 45, 28 og 27% af de respektive referenceværdier.

Selv blandt europæiske trækfugle var tallene konsekvent lave. Normalt talrige arter som rødhals og fuglekonge nåede kun 61 og 58 % af referenceværdierne. For arter, der er inde i en mere langsigtet bestandsfremgang, såsom gærdesmutte, solsort, gransanger og fuglekonge er det selvfølgelig lettere at komme højere op end referenceværdierne, da disse er baseret på tallene fra de første 30 år. For rødtoppet fuglekonge blev sæsonen den bedste for fjerde år i træk, nu med 28 ex.

Mejser og andre invasionsfugle var fåtallige. En korsnæb-invasion trak henover Falsterbo, men den blev stort set ikke registreret i ringelisterne. Blåmejserne var relativt fåtallige med 1279 ringmærkede, som udgør kun en tredjedel af referenceværdien. Musvitterne var endnu færre med kun 11 % af referenceværdien. Ifølge mundtlige rapporter var det en dårlig ynglesæson for mejserne. Årets invasionsfugl blev til sidst gråsisken, som dukkede op i stort antal mod slutningen af ​​sæsonen.

Sjældne fugle glimrede ved deres fravær, men arter, der ellers sjældent kommer i fangstnettene, var musvåge, grønspætte, bjergvipstjert, ringdrossel, fuglekongeanger og kærnebider.

Alle tal for sæsonen er HER.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.