Rødtoppet Fuglekonge bærer med rette sit navn. Arten er i fremgang ved Falsterbo Fuglestation. Foto: By Martin Vavřík – Eget arbejde, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31811952.

Nok et efterår er afsluttet ved Falsterbo Fuglestation på sydspidsen af Skåne, hvor ornitologerne har gennemført den 38. sæson med standardiseret ringmærkning. Det blev en af ​​de fuglefattigste årstider med kun 7460 ringmærkede fugle (af 54 arter). Summen er kun lidt over halvdelen af ​​referenceværdien (gennemsnittet af fangsten i årene1980-2009), og det har været den tredje dårligste sæson i 38 år.

Løvsangeren er en af Skandinaviens mest almindelige sangfugle, men bestanden synes at være i voldsom tilbagegang, Foto: 250px-Flickr_-_Rainbirder.

Blandt trækfuglene til troperne var det kun gærdesanger, der nåede et antal over referenceværdien. I bunden finder vi havesanger, løvsanger og broget fluesnapper med 45, 28 og 27% af de respektive referenceværdier.

Selv blandt europæiske trækfugle var tallene konsekvent lave. Normalt talrige arter som rødhals og fuglekonge nåede kun 61 og 58 % af referenceværdierne. For arter, der er inde i en mere langsigtet bestandsfremgang, såsom gærdesmutte, solsort, gransanger og fuglekonge er det selvfølgelig lettere at komme højere op end referenceværdierne, da disse er baseret på tallene fra de første 30 år. For rødtoppet fuglekonge blev sæsonen den bedste for fjerde år i træk, nu med 28 ex.

Mejser og andre invasionsfugle var fåtallige. En korsnæb-invasion trak henover Falsterbo, men den blev stort set ikke registreret i ringelisterne. Blåmejserne var relativt fåtallige med 1279 ringmærkede, som udgør kun en tredjedel af referenceværdien. Musvitterne var endnu færre med kun 11 % af referenceværdien. Ifølge mundtlige rapporter var det en dårlig ynglesæson for mejserne. Årets invasionsfugl blev til sidst gråsisken, som dukkede op i stort antal mod slutningen af ​​sæsonen.

Sjældne fugle glimrede ved deres fravær, men arter, der ellers sjældent kommer i fangstnettene, var musvåge, grønspætte, bjergvipstjert, ringdrossel, fuglekongeanger og kærnebider.

Alle tal for sæsonen er HER.

Visited 14 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.