Taler DLG sandt om glyphosat i dansk korn?

En storsvedende DLG-direktør Mogens Frederiksen fik den utaknemmelige opgave i 2015 at rager kastanjerne ud af ilden efter afsløringen af Landbrug & Fødevarers falske korn-kampagne. I Danmarks Radio havde fakta-programmet Detektor opfanget mislydene omkring kampagnen og tøvede ikke med at kræve dokumentation for Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensen “ølbommert”. Dokumentationen eksisterede ikke. Både danske malterier og kornmøller bruger dansk korn i stor stil, kunne programmet fortælle 11. december 2014. Hverken Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen ønskede at stille op og forklare sig, men henviste til landbruget. Direktør Mogens Frederiksen fra Dansk Landbrugs Grovvareselskab måtte derfor gå i studiet og indrømme, at der nok mere var tale om en bekymring for et “fremtidigt problem”.

På blot et år er det tilsyneladende lykkedes at vænne samtlige danske landmænd af med at sprøjte deres korn med glyphosatholdige sprøjtegifte, hvis kornet skal anvendes som maltbyg til fremstilling af bl.a. øl og whiskey. Det hævder Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) i en pressemeddelelse 13.12 2017, men vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen ønsker ikke at oplyse nærmere om påstanden.

Selve afvænningen er måske ikke så imponerende endda. Allerede i 2016 anbefalede DLG et stop for sprøjtningen af maltbyg, og fra sommeren 2017 gjorde man kravet obligatorisk, dvs. man indførte nultolerance for fund af glyphosatrester i maltbyg med deraf følgende afvisning og økonomisk straf.

Derfor er landbrugsavisens overskrift (13.12) ”Grovvarekæmpe storroser landmænd for at droppe glyphosat” en billig omgang.

Landbrugsavisen, 13. december 2017.

Hvor er dokumentationen?

Imidlertid står der et stort spørgsmålstegn ved selve konklusionen fra DLG, hvor vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen hævder, at ”danske landmænd, der dyrker maltbyg, bruger ikke længere glyphosat før høst, viser analyser fra Danmarks største grovvareselskab, DLG.”

Som bekendt gemmer djævelen sig ofte i detaljerne, og tilliden til Frederiksens udmelding bliver noget rystet, når man læser videre i direktørens pressemeddelelse. Her skriver han: ”et omfattende analysearbejde af alle modtagne maltbygpartier viser, at dansk maltbyg tester negativt for glyphosat over grænseværdien.”

Over grænseværdien, skriver Frederiksen. Betyder det, at der alligevel er fundet rester af glyphosatholdige sprøjtemidler i maltbyg, men blot under grænseværdien?

Meget tyder på, at de forholder sig sådan, og at DLG rent faktisk lyver om glyphosat i dansk korn. Gylle.dk har stillet følgende enkle spørgsmål til kontrolundersøgelsen:

  • Er der fundet rester af glyphosat i nogle af prøverne, men under grænseværdien?
  • Hvis ja – hvor mange prøver drejer det sig om (antal og i procent)?
  • Hvor mange afviste partier?

Vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen har ikke ønsket at opklare mystikken trods flere henvendelser, og koncernkommunikationschef

Koncernkommunikationschef Jes Randrup er også tavs om grænseværdierne

Jes Randrup, Axelborg, der varetager DLG’s interesser, hverken kan eller vil besvare de to spørgsmål. Telefonisk svarer han blot lakonisk, at han ingen interesse har i at besvare spørgsmålene.

Millioner på spil

DLG’s krav til korn, der afregnes økonomisk fordelagtigt som maltbyg, er gennemtrumfet for at følge markedskravene fra de malterier og bryggerier, der aftager dansk maltbyg til produktion af bl.a. øl og whisky, og som ikke vil acceptere rester af glyphosat i råvarerne, oplyser DLG. Derimod vil man fortsat tolerere glyphosat i foderkorn og korn til menneskeføde.

”Dansk maltbyg forbindes med kvalitet i verdensklasse, og det er meget positivt, at landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst. Det er flot, og det er noget, som malterierne og bryggerierne kvitterer for. Dermed er landmændene med til at styrke afsætningen af maltbyg på verdensmarkedet, der giver landbruget en ekstraindtægt på et trecifret millionbeløb om året,” skriver Mogens Frederiksen i pressemeddelelsen.

Kontrollen med det usprøjtede korn er angiveligt gennemført sammen med brancheforeningen DAKOFO, men teamchef Claus Saabye Erichsen har ikke svaret på vores henvendelser med de samme spørgsmål, som DLG smyger sig udenom.

Sprøjter de danske landmænd deres korn før høst – eller gør de det ikke? Svaret blæser i vinden. DLG vil ikke svare.

SIDSTE NYT! Kilder hos Dakofo bekræfter nu (21.12.2017), at der er rester af glyphosat i nogle af de godkendte partier maltbyg, men under grænseværdien. Kilderne, der insisterer på at være anonyme, vil dog ikke oplyse omfanget og heller ikke udtale sig om, hvor mange partier maltbyg, der er afvist på grund af glyphosat-forurening over grænseværdien. Der henvises fortsat til DLG-direktør Mogens Frederiksen.

Comments

comments

En kommentar til Taler DLG sandt om glyphosat i dansk korn?

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.