Komælk – sundhed eller snyd?

Af Per Bennicke, ørelæge og akupunktør Komælk som ernæringskilde – historisk set Tidligere var Danmark et decideret landbrugsland med mange små og ret urentable brug, befolkningen var fattig og levede på sultegrænsen.  Dette forklarer, at komælk og produkter heraf var yndet føde for de mange […]