Den kroniske uskyld sprøjtes væk

Kemiafhængige agroproducenter sprøjter årligt 97% af det konventionelle landbrugsareal, som dækker knap halvdelen af Danmark. Resultatet er en hastigt voksende forurening af det grundvand, der skal tjene kommende generationer som drikkevand. Denne tragiske udvikling kan aflæses i den netop offentliggjorte VAP-rapport, der dækker perioden 1. […]

Den nye havplan er fagligt og politisk en skandale

Med den nye havplan har regeringen endnu engang tilsidesat en lang række krav og intentioner i den danske lovgivning på området. Samtidigt har den nedprioriteret en nødvendig reduktion af tilførslerne af næringsstoffer fra de dyrkede arealer, som belaster en lang række forhold på land og […]

Egon Olsen havde osse en plan

KOMMENTAR  De hader mig sikkert derinde på Weekendavisens debatredaktion. Eller også har de bare markeret min adresse som spam. Måske skulle jeg bare lade være. Der kommer ikke noget i, hvad end jeg skriver. Pressefrihed vil de kalde det. De bestemmer, hvad der kommer i. […]

Professorer: Klimakrisen kræver handling, men det skal gøres klogt

Denne sommer kan alle se, hvordan miljøændringer helt konkret truer vante livsformer og koster menneskeliv. Vi er i samme situation som beboerne i Pompeji. Vil vi være klogere end dem? Af Kaj Sand-Jensen, professor ved Biologisk Institut og Peter Harder, professor emeritus ved Institut for […]