Forbudte pesticider er stadig meget brugt

Mange EU-medlemsstater misbruger dispensationer til at anvende giftige kemikalier Pesticider, der er forbudt af EU på grund af risiko for humane skader og miljøfarlighed, forekommer stadig i vores fødevarer eller i miljøet. Mange EU-lande tillader fortsat brug ved hjælp af dispensationer. I en ny rapport […]

Flere og flere sprøjtegifte i frugt og grønt

Forbruget af sprøjtegifte i EU bør halveres, og det økologiske areal bør øges til 25 procent inden udgangen af 2030, mener Økologisk landsforening som reaktion på de nye gifttal Fødevarestyrelsens netop offentliggjorte resultater af den danske pesticidkontrol fra 2021 viser, at der er fundet pesticider i […]

Grundvandsparker er nødvendige

Grundvandsparkerne løser problemerne, ikke her og nu, men for kommende generationer, påpeger de to forfattere til denne artikel. Foto: Jen Theodore/Unsplash  Partilederne fra »rød blok« med statsminister Mette Frederiksen i spidsen fremsatte lige før valget et ambitiøst forslag om at beskytte op mod 200.000 ha […]

Vores risikovurdering af sprøjtemidler truer biodiversiteten

KOMMENTAR: Det nuværende system formår ikke at måle sprøjtemidlers reelle konsekvenser. Der er behov for et nyt og mere omfattende system, mener forsker Kommentar af professor Christopher John Topping, Økologisk Modellering, Institut for Bioscience – Vildtbiologi og Biodiversitet, Aarhus Universitet Mange hævder, at sprøjtemidler spiller […]