Handlingsplanen mod svine-MRSA er slået fejl

De antibiotikaresistente stafylokokker fra svinekødsindustrien har bredt sig overalt i landbruget og trænger nu i stigende grad ud i lokalsamfundene på trods af den otte år gamle politiske handlingsplan. Planen skulle reducere smitten, men har fejlet Resume: Antallet af smittede patienter med svine-MRSA (eller MRSACC398) […]

Verdens største terne har nu etableret kolonier i Danmark

Den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, har i en årrække været i tilbagegang i sine yngleområder i Østersø-regionen, men den går frem som ynglefugl i den østlige del af Danmark. I disse uger kan der landet over ses småflokke af rovterner efter en ynglesæson med over 100 […]

Den kroniske uskyld sprøjtes væk

Kemiafhængige agroproducenter sprøjter årligt 97% af det konventionelle landbrugsareal, som dækker knap halvdelen af Danmark. Resultatet er en hastigt voksende forurening af det grundvand, der skal tjene kommende generationer som drikkevand. Denne tragiske udvikling kan aflæses i den netop offentliggjorte VAP-rapport, der dækker perioden 1. […]