Den gavmilde danske skatteborger

Den nyligt indgåede trepartsaftale om dansk landbrug vil sandsynligvis gøre en vis gavn for biodiversiteten, havmiljøet, klimaet etc. Men det er jo som sædvanlig den danske skatteborger, der skal betale festen. Og vi kommer også i fremtiden til at trækkes med et alt for stort […]

Hvem har fjernet fedtemøget i Lammefjorden?

Med uhørt hast breder fedtemøget sig langs de danske kyster i år. De trådformede alger, som vokser sig dobbelt så store på en dag, hvis der bare er godt med næringsstoffer fra landbruget, er i år dukket op tidligere end normalt. Samtidig er der mere […]

Retssag: Skal Lynetteholmen sættes på stop?

Klimabevægelsens retssag mod By&Havn har haft sine første fem retsdage, hvor advokater krydsede klinger. Gylle.dk’s reporter var med Første akt af Klimabevægelsens retssag mod By og Havns Lynetteholm-projekt var overstået mandag den 22., da juristerne sluttede fem dage i Landsretten med deres afsluttende procedure. Sagens […]

Nu rykker de unge – støt dem!

Vi har lavet Danmarks nye landbrugslobby. Hjælp os med at få den ud i verden 💚🚀 Der er én superskurk i den grønne omstilling i Danmark: Landbrug & Fødevarer, landbrugets interesseorganisation. De blokerer for al den handling, som der er brug for – hvad enten […]

Skidt for klimaet: Havenes tangskove forsvinder

Områder med vildtvoksende tang forsvinder hvert år fra verdenshavene, når vi i stedet burde beskytte det. Tang er nemlig effektivt til at binde CO2, og beskyttelse og dyrkning kan bidrage til at løse klimakrisen, understreger ny forskning Ligesom oppe på land er der en mangfoldighed […]

Den nye havplan er fagligt og politisk en skandale

Med den nye havplan har regeringen endnu engang tilsidesat en lang række krav og intentioner i den danske lovgivning på området. Samtidigt har den nedprioriteret en nødvendig reduktion af tilførslerne af næringsstoffer fra de dyrkede arealer, som belaster en lang række forhold på land og […]