Effekten af rewildingsideologien er stadig hypotetisk

I virkeligheden drejer rewilding sig ikke om en ’vild’, men om en designet ’natur’. Så selvom naturparker skulle fremme en øget biodiversitet i naturen, indbefatter projektet civilisationens øgede indtog i det, der en gang var natur Af René Rasmussen, lektor emeritus i videnskabsteori ved Københavns […]

De første forårstegn i marts

Et stykke inde i marts begynder naturens forårsbebudere at komme væltende oven i hinanden Man finder næppe forårstegn i marts mere vibrerende skildret end på de første sider af Martin A. Hansens stemningsmættede novelle ”Martsnat”. Netop ankommet til den fædrene gård efter tyve års fravær […]

Havvindmøllepark droppet: Stor sejr for trækfuglene i vigtigt fugleområde

En stor havvindmøllepark i et internationalt vigtigt fuglebeskyttelsesområde bliver nu opgivet. Det er en vigtig sejr for truede dykænder, lappedykkere og lommer, mener DOF BirdLife Tusindvis af ederfugle, sortænder, fløjlsænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer i Smålandsfarvandet kan nu drage et lettelsens suk. European Energy […]

Mere nyt om kragefugle – og paradisfugle

Kragefuglene udgør en stor og varieret familie med mange talenter, og mange er alt andet end sorte Naturklummen kort efter nytår handlede om vinterens kragefugle, nærmere betegnet de typiske og overvejende sorte og store arter: ravn, krage, råge, samt den mindre allike. Man kan træffe […]

Retssag: Skal Lynetteholmen sættes på stop?

Klimabevægelsens retssag mod By&Havn har haft sine første fem retsdage, hvor advokater krydsede klinger. Gylle.dk’s reporter var med Første akt af Klimabevægelsens retssag mod By og Havns Lynetteholm-projekt var overstået mandag den 22., da juristerne sluttede fem dage i Landsretten med deres afsluttende procedure. Sagens […]

Hyldest til en helt særlig fugleven

Hejremanden Erik H. Andersen er død i november i år. Han blev 68 år og vil huskes for sit helt særlige venskab med fiskehejrerne på Frederiksberg i København Politiken 15.12 skriver bl.a. i sin nekrolog, at hejremanden vakte opsigt fordi synet af ham var så […]