Landbruget spreder PFAS-gifte overalt

Officielle tyske miljørapporter angiver sprøjtegifte som en potentielt vigtig kilde til den omfattende forurening af terrænnært grundvand med nedbrydningsproduktet TFA, men i Danmark sprøjtes der lovligt med 14 PFAS-gifte   Af professor Kaj Sand-Jensen, KU (uddrag af en større artikel fra Aktuel Naturvidenskab 2: 2023) […]

Vandmiljøet er taberen

I den sidste tid har vi kikket på deprimerende billeder af død hav- og fjordbund. Et tungt dødt mudderlag tager ilten og hindrer liv. Det er i øvrigt ikke et nyt syn. Sådan har det set ud flere steder i årevis. Det alarmerende og deprimerende […]

Netto nægter at fortælle sandheden om sprøjtegiftene i dine indkøb af grønsager

Tre ud af fire Samsø-kartofler på Netto-kædens lager rummede rester af sprøjtegift ifølge 2022-analyserne fra Fødevarestyrelsen. De populære Samsø-kartofler produceres af Samsø-virksomheden Brdr. Kjeldahl I/S, der leverer 7000 tons kartofler om året til Netto, men virksomhedens ejere hævder, at ”der ikke er fundet rest af […]

Sprøjtegifte: Fortidens synder bliver skabt i dag

”De midler, som i dag er godkendte både til privat- og erhvervsbrug, kan man trygt og roligt anvende, for de skader ikke grundvandet. Problemet er fortidens syndere.” Erling Bonnesen, MF (V) Sådan lyder den mest anvendte bortforklaring af den stadigt stigende påvisning af landbrugets sprøjtegifte […]

Landbrugstoppen sprøjter løs med PFAS-midler

Miljøministeren afviser forbud, så længe der ikke sker overskridelser af grænseværdier for indhold af PFAS i fødevarer, grundvand eller vandmiljøet Trods den megen negative omtale af de såkaldte ’evighedskemikalier’, der har forurenet mange landbrugsarealer over det meste af landet, så sprøjter landbrugstoppens virksomheder uanfægtet løs […]