landbrug

Landbrugsbog til debat

På årets bogmesse 15.- 17. november 2019 præsenterede Gads Forlag debatbogen “Farvel til dansk landbrug”. Det foregik fredag eftermiddag på Rød Scene, hvor forlaget havde inviteret den forhenværende præsident for Landbrugsrådet (nu: Landbrug & Fødevarer) til at interviewe bogens forfatter Kjeld Hansen.

Du kan se og høre et uddrag af det livlige interview her.

Den nye debatbog fra Gads Forlag skabte livlig debat på bogmessen.

Peter Gæmelke er svineproducent fra Vejen, hvor han driver Røjgård med en årlig produktion af 10.500 smågrise og 18.500 slagtesvin. Markbruget drives som et alsidigt markbrug med vår og vinterbyg, hvede, havre, vinterraps og frøgræs. Der dyrkes i alt 584 hektar, hvor af 150 hektar er forpagtet. Dertil er der 52 hektar skov og mose, eng og hegn. Siden år 2002 har man dyrket jorden som pløjefri dyrkning. Ud over det sprøjtes ca. 350 hektar for nogle naboer.

Peter Gæmelke blev etableret som selvstændig landmand i 1983. Valgt som 2. viceformand i De Danske Landboforeninger i 1991, valgt som Formand for De Danske Landboforeninger (i dag Dansk Landbrug) og præsident for Landbrugsrådet i 1995. Atter ordinær landmand fra 2010, men siden 2011 også formand for Danske Spil.

Læs landbrugsavisens referat af interviewet.

Kjeld Hansen i debat.
Peter Gæmelke i debat.

Så hårdt har landbruget ramt naturen i Europa

Over hele Europa forsvinder naturen fra landdistrikterne på grund af de industrielle dyrkningsmetoder og brugen af sprøjtemidler. Nation efter nation udsender nødråb om denne naturkatastrofe, der lægger kæmpemæssige landområder øde.

Her er det Frankrig, der opgør sine tab, men Danmark er ingen undtagelse. Vi dyrker 62 % af landets areal, og de 52 % er underkastet de hårde, industrielle metoder. Også her rasler bestandene ned i antal, hvorimod det går væsentligt bedre på de 10 %, der dyrkes med økologiske metoder.

Alligevel koncentrerer mange velmenende NGO’er og visse grupperinger af forskere deres indsats om at skabe af flere naturreservater som grønne øer i det store hav af ørkenlignende dyrkningsområder. Er det en klog strategi? Redder det biodiversiteten, når så mange arter er i frit fald, at nogle få sjældnere arter får en smule mere plads?

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.