Den nye havplan er fagligt og politisk en skandale

Med den nye havplan har regeringen endnu engang tilsidesat en lang række krav og intentioner i den danske lovgivning på området. Samtidigt har den nedprioriteret en nødvendig reduktion af tilførslerne af næringsstoffer fra de dyrkede arealer, som belaster en lang række forhold på land og […]

De mest forkælede

Kender du en ung, der gerne vil etablere sig med egen virksomhed? Det kunne være en frisørsalon eller slagterbutik med eget pølsemageri. Eller en bagerforretning, som vi savner mange steder ude i landdistrikterne. For ikke at glemme drømmen om en selvstændig tømrerforretning med eget værksted […]

Pyt med vandmiljøet?

Hverken blå eller røde regeringer har vedtaget effektive planer for at forbedre tilstanden i vandmiljøet siden årtusindskiftet. Udviklingen mod et bedre miljø i vandløb, søer og indre danske farvande har derfor stået stille i mere end 10 år, og Danmark vil ikke kunne leve op […]

Hvorfor skal landbruget ikke beskytte vores drikkevand?

Århus byrådsmøde vedtog den 22. marts 2023 en plan for ’Fremtidig Grundvandsbeskyttelse’ i kommunen. Der var mange gode takter i indstillingen, som også imødekommer Enhedslistens ønsker til metoder til at beskytte drikkevandet. Gennemførelsen går bare alt for langsomt Der skal turbo på indsatserne. Borgerne forventer […]

DER SKAL IGEN VÆRE DEJLIGT UDE PÅ LANDET

BOGOMTALE ”Vestenvind” begynder med en rejse fra Charlottenlund til landets vestlige udkant, men det er ikke en rejse fra centrum til periferi, for hver egn har sit eget centrum og sin egen historie. Nogle af disse historier støder man på i denne bog, hvor Egon […]

Vi ved, hvorfor fiskene er væk. Alligevel gør vi ikke noget

Sammenskudsregeringen bakker desværre ikke op om EU’s plan til genoprettelse af havet. Man ønsker at prioritere plads til råstofindvinding, transport-infrastruktur og bundslæbende fiskeri, hvilket man gjorde det soleklart i den seneste tilbagemelding til EU-Kommissionen Af David Lange, direktør, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation SIDSTE ÅR […]

Havet har åndenød

Miljøtilstanden i havet omkring Danmark er forfærdende dårlig. Årsagen findes på land, hvor en intensiv udnyttelse af landskabet har udledt store mængder næringsstoffer i årtier. Løsningen er den samme for landbrugets klimaudfordringer og havets miljø: udtagning af 15-20 pct. landbrugsjord   Af Stiig Markager, professor […]