Skriften på væggen står lysende klar

Frem til valget 1. november skærpes retorikken om agroindustriens friløb i forhold til klimaet. Her er en smule reel info om de faktiske forhold på mark og i stald. Teksten kan måske stå lidt uklar, så du får den her i en bedre skarphed: Bannerfoto: […]

Stadig flere danskere vender ryggen til landdistrikterne

Befolkningen ude på landet skrumper fortsat, mens bybefolkningen vokser. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at affolkningen af landdistrikterne fortsætter Siden 2012 er det gået den gale vej, trods alskens populære påstande om stigende interesse for udflytningen. For ti år siden boede der 714.685 personer […]

Vi bevæger os langsommere end en skovsnegl mod klimamålet

Danmark når ikke regeringens erklærede klimamål i 2030 med den nuværende indsats. Vi vil være 13 procentpoint fra klimamålet på en 70 % reduktion, og det er særligt landbrug og transport, der ikke leverer som lovet. I 2030 vil landbrug, gartneri og fiskeri være vokset […]

Forestil jer at vi har en grøn regering

Af statsminister Mette Frederiksen (S) Forestil jer en fremtid i Danmark, hvor luften er helt ren. Følelsen af at trække vejret dybt og trygt. Byer med grønne arealer. Haver på tagene. Slyngplanter op ad facaderne. Elbiler, som er til at betale. Og hvor familien kan […]

Åbne gylletanke kræver dødsofre i Danmarks storkebestand

Efter en ynglesæson, hvor to flyvedygtige storkeunger druknede i en gylletank nær reden, vil storkegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og den private forening storkene.dk arbejde på at gøre gylletanke i nabolaget af storkereder mere sikre til foråret 2022 Det fortæller Jan Skriver i en […]

Ny bog ude! “Velkommen til fremtidens landbrug”!

Fremtidens landbrug skal levere mere end billigt flæsk FØDEVARER SKAL IKKE længere produceres for enhver pris. Produktionen skal bidrage til at løse klimakrisen, ikke forværre den, vende naturens nedtur til optur og forsyne os med fødevarer uden at frembringe livstruende virus. Sundhed, klima og biodiversitet […]

Ny lærebog: Landmanden som naturforvalter

Den første egentlige lærebog i naturforvaltning for landmænd ”Landmanden som naturforvalter” blev udgivet på Seges forlag i januar 2021. Det fremgår af forordet, at der er tale om en målrettet lærebog til undervisningen i faget ”Naturpleje og naturforvaltning” på 2. hovedforløb i landbrugsuddannelsen Faget naturforvaltning […]