Strandenge i store problemer

Noget er rivegalt med de fleste danske strandenge, og en toårig kystfugletælling i 2021-2022 afslører drastiske nedgange især blandt vadefugle, terner og de små måger. Udover naturlige årsager som rovdyr, f.eks. ræv og mår, er øgede menneskelige forstyrrelser en negativ faktor. Læs hele historien her […]