Landbrugspakken – hvordan gik det egentlig?

Landbrugspakken, der blev vedtaget i 2016, skulle gavne både landbruget og vandmiljøet. Hvordan er det så gået? Ikke godt for vandmiljøet af Jens Borum, lektor emeritus, Københavns Universitet Denne artikel blev bragt første gang 26. maj 2023 I 2016 vedtog Venstreregeringen sammen med Konservative, Dansk […]

Pyt med vandmiljøet?

Hverken blå eller røde regeringer har vedtaget effektive planer for at forbedre tilstanden i vandmiljøet siden årtusindskiftet. Udviklingen mod et bedre miljø i vandløb, søer og indre danske farvande har derfor stået stille i mere end 10 år, og Danmark vil ikke kunne leve op […]