Forårshumør i november

I årets næstsidste måned sætter mørket trumf på, selv om tabet af dagslængde nu flader ud hen mod vintersolhvervets vendepunkt. Det kan ikke være mange, der synes, at der er noget synderligt at råbe hurra for – og da slet ikke i år, hvor vores […]

En fjerbold med hale

I november forbereder livet i skoven sig på den stille tid. Sommerens fugle- og florafestival er for længst forbi, nu er det så sæson for det store udtræk af svampe, som sine steder lyser op i skovbundens våde mørkebrunhed. Skovstierne bliver sløret af nedfaldsbladene, det […]

Farveorgie i svamperiget

Så er det nu. Oven på betydelige mængder regn efter tørre måneder myldrer svampene op. Pulsen stiger tilsvarende hos de stadigt flere, for hvem efterårsskovturen er utænkelig uden svampekurv, svampekniv og svampebog. Bert Wiklund, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Svendborg, og svampekyndig, arrangerer svampeturer, som lynhurtigt […]

Så gik september og den dybe tid

Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide – som der står i den kendte sang. Sådan var det også på Skårupøre Odde i sidste uge, men der var foruden også mørkere skyer, nogle næsten sorte, nu på vej væk efter at have afleveret […]

Leverurt – en ualmindelig skønhed

Andægtigt knælende, nogle nærved næsegrus slog en lille skare mestendels modne mænd med stråhatte, kasketter og andet skærmende hovedtøj en solrig dag i slutningen af maj sidste år rundkreds på en tør strandvold på østkysten af Hindsholm. I centrum var ét eneste eksemplar af den […]

Den usynlige gedemalker

Det har altid været nærliggende at forbinde natlig aktivitet med skumle hensigter og mørkets gerninger. Førhen var det også en udbredt holdning at overføre menneskelige værdier og normer til vores sagesløse medskabninger – og de gamle naturforskere holdt sig ikke tilbage. Heller ikke 1700-talsgiganten, svenske […]

Naturens ultimative flyvere

Ingeniører har alle dage skelet til naturens frembringelser for at komme på gode idéer – og med god grund. Evolutionen har haft æoner på sin side til produktudvikling, optimering efter det gennemprøvede princip trial-and-error. F.eks. synes helikopterkonstruktører siden 1400-tallets Leonardo da Vinci, 1900-tallets ukrainsk-amerikanske flypioner […]

Klokkefrøen er Klintholms klenodie

Kystlandskabet ved Klintholm på Østfyn udfolder en mærkværdig kombination af værdifuld natur og fælleskommunal losseplads i stor skala. På en tur ad kyststien langs Storebælt har man på landsiden kreaturafgræssede kalkoverdrev, levende hegn, fritstående træer, sjælden flora, lavvandede damme og vandhuller med en rig fauna […]

Skovbryn og hasselmus

Skovbryn siges at være skovens ansigt udadtil. Det kan være geografien der definerer skovbrynet, f.eks. en kyst, der sætter naturlig grænse for skoven. Herhjemme er det et så højt skattet landskabselement, at det som bekendt har fået det sidste ord i vores nationalhymne: ”Vort gamle […]