Bjergsalamanderen pryder forsiden på det nye magasin, som selvfølgelig også har en yderst læseværdig artikel om dyret

Magasinet ”Naturen” skal hilses velkomment og må siges at ramme plet i en tid, hvor de fleste økosystemer er under voldsomt pres fra alskens menneskelige aktiviteter, og hvor naturhistoriens sjette masseuddøen er en uhyggelig, men veldokumenteret realitet.

Et nyt naturmagasin herhjemme har set dagens lys. Det hedder ”Magasinet NATUREN”, og nr. 1 – 1. årgang udkom i foråret. Det har bornholmsk udspring og har Morten Top som chefredaktør og Klavs Holm som ansvarshavende redaktør. Som anført øverst på forsiden handler det om ”Indsigt og viden om Danmarks vilde natur”, og som Morten Top skriver i velkomstlederen, vil indholdet kredse om emnerne: Nye arter for landet, statusartikler for mere sjældne arter og forskellige former for naturgenopretning.

Magasinet NATUREN vil udkomme halvårligt og er et fyldigt tidsskrift på ca. 100 sider. Der er artikler forfattet af fagfolk, i videnskabeligt format med fyldige referencer. Andre artikler er af mere essayistisk præg, skrevet af entusiastiske naturmennesker, og bagerst i magasinet fremlægges udvalgt og aktuelt naturnyt fra hele landet, opdelt i otte regioner. Et væld af fotos, de fleste nærportrætter af diverse levende organismer pryder siderne i omtrentlig ligelig fordeling med tekststoffet.

Opslag fra magasinet

Magasinet skal hilses velkomment og må siges at ramme plet i en tid, hvor de fleste økosystemer er under voldsomt pres fra alskens menneskelige aktiviteter, og hvor naturhistoriens sjette masseuddøen er en uhyggelig, men veldokumenteret realitet. Gennem de senere årtier har stadigt flere naturinteresserede og dedikerede feltbisser bredt deres kompetencer ud med ligeligt fokus på flora, fugle, padder, krybdyr, insekter og mere til. Mange forsøger at holde rede på egne artslister for alt levende i den danske natur, samtidig med at der bliver tastet ind i naturbaserne som aldrig før. Al den bogførte viden er guld værd som dokumentation for naturens status og som grundlag for diverse naturgenopretningsprojekter. Det nye naturmagasin vil med sin emnekreds lige fra encellede parasitter til finhvaler givetvis komme til at stimulere stadigt flere mennesker med bredspektret årvågenhed rettet mod naturen, såvel som fuldblodsnørder inden for snævre specialer. Som Klavs Holm skriver på bagsiden, er den vilde naturs eneste reelle mulighed for at få mere plads og blive bevaret, at flere kan se, hvor fantastisk den er.

Opslag fra magasinet

Med det fyldige og flotte magasin i hånden kan man godt komme til at fundere over et par ting. Som nævnt i undertitlen på forsiden handler magasinet eksplicit om Danmarks vilde natur, en vending, som går igen andre steder, nogle gange dog i flæng med blot natur. Man kan blive usikker på, hvorvidt redaktionen med denne gradbøjning af begrebet dansk natur ønsker at styre uden om alt det levende, der i (stadigt vigende grad) folder sig ud i det danske kulturlandskab. Der er som bekendt et væld af folkekære og højt besungne arter her, som fylder godt op i Den Danske Rødliste og som også trænger til opmærksomhed og naturgenopretning.

Opslag fra magasinet

Men uanset hvad kan man kun være enig med redaktionens udtrykte ønske om, at vi skal have stadigt flere til at opdage, hvor fantastisk naturen er. Foruden faktuel viden er begejstring og ligefrem kærlighed til vores medskabninger vejen frem til at få vendt naturkrisen. Man kan håbe på, at der udover detaljerede artsbeskrivelser og makrofotos af spændende svirrefluers skillekarakterer også vil blive lagt vægt på mere poetiske og oplevelsesorienterede vidnesbyrd fra Danmarks natur i bred forstand og gerne ledsaget af fotos, som også zoomer ud og skildrer landskaber og habitater. Man kan i sidernes flimrende strøm af de mange arter og deres detaljer savne opslag med et mere roligt og æstetisk grafisk udtryk, som man kan dvæle og drømme ved. Naturen fortjener at blive både nøgternt beskrevet og kærligt opskattet.

Redaktør Morten Top

Men der skal i alle fald lyde et stort tillykke til Magasinet NATUREN og det seje hold fra Bornholm, som efter en enorm indsats har søsat et bredt favnende og inspirerende nyt naturmagasin, som vi ikke har haft magen til før. Måtte det fortsat nyde økonomisk støtte fra mange sider, inkl. abonnenter og få en lang og bæredygtig tilværelse.

Bannerbillede: Springende pukkelhval fra Sønderborg Bugt. Foto fra magasinet

Visited 693 times, 693 visit(s) today

Skriv en kommentar