Hvorfor klipper de halerne af grisene?

Selvom det skulle have være undtagelsen, så mister 99 ud af 100 smågrise deres haler I 2014 lavede svinebranchen og den daværende landbrugsminister Dan Jørgensen en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin. Aftalen indeholdt bl.a. mål for reduktion af dødeligheden hos søer og pattegrise, og […]

Slagterier leverer urigtige tal for halebid hos svin

Undersøgelser fra Aarhus Universitet af halebid hos danske svin viser, at slagteriernes tal for forekomsten ikke kan bruges til noget. Tallene er væsentligt lavere end den reelle forekomst af halebid Rutinemæssig halekupering af svin er forbudt i EU, men en meget stor del af alle […]