Havet

SOS fra havmiljøet – De grønne organisationer svigter stort!

Miljøminister Lea Wermelin th. og transportminister Benny Engelbrecht modtog også redningskrans og redningsplan fra naturorganisationerne. Foto: WWF Pressefoto.

Fem millioner kroner fra Veluxfonden til kommunikationsbureauet Mensch har samlet Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF og Levende Hav om kampagnen RedHavet.nu. En på alle måder relevant kampagne da Kattegat, Lillebælt og Østersøen bogstaveligt talt er i havsnød.

Men læser man sig lidt ind i kampagnens og de grønne organisationers fælles krav til regeringen, ligner det desværre mere end gravsten over havene end en redningskrans.

Det skriver Nina Bjarup Vetter, cand.theol, formand for miljøforeningen BLAK, Djursland, i denne artikel til gylle.dk.

Cand.theol, Nina Bjarup Vetter

Alle er i dag klar over, at den helt store synder i forhold til havmiljøet er landbrugets udledninger af næringsstoffer. Desværre går det stadig den forkerte vej, også selvom Danmark allerede har fået tre forsøg til at opfylde kravene i EU’s vandrammedirektiv. Krav som vel at mærke skal opfyldes inden 2021, og krav som allerede er udsat i både 2009 og 2015.

Desværre har regeringen valgt at udskyde opfyldelsen endnu engang til 2027.

Det er selvfølgelig ærgerligt at den nyvalgte regering, som har hentet sit mandat i befolkningens bekymring for miljø og klima kvitterer med endnu en apatisk udskydelse. Hvad der er endnu mere bekymrende er, at landets store grønne organisationer bakker op om det.

I den stort anlagte kampagne ”kræver” organisationerne at man: ”Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons.” Dels er udledningerne pt. endnu højere, og hvad værre er, forøger temperaturstigningerne problemet.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.