Naturen kan hjælpe os, når vi rammes af ekstremt vejr

EKSTREMT VEJR // KLIMA – Oversvømmelser, hedebølger, storme og tørker bliver mere almindelige, i takt med at temperaturerne stiger, så vi er nødt til at finde nye måder at beskytte vores byer og samfund på. Naturen selv byder på mange løsninger, og det skal vi […]