Sult og jagt på føde er fugletrækkets motor

Insektædende fugle er de første af vores ynglefugle, der forvandler sig til trækfugle og forlader os om efteråret og flyver sydpå. Til gengæld modtager vi fra fjerne egne mod nord mange andre arter af trækfugle, som kræver isfri havområder at dykke i eller frostfri jordbund […]

VERDENS TRÆKFUGLEDAG: De mest utrolige fugletrækpræstationer i verden

Den 10. oktober er verdens trækfugledag, der finder sted årligt og har til formål at informere offentligheden om trækfugle og måder at bevare dem på. Statista.com benytter lejligheden til at fremhæve nogle virkelig spektakulære fugletræk rundt om i verden. Det skriver Niall McCarthy, den 7. […]