Hvem kunne ikke tænke sig, at årslønnen pludselig voksede med 900.000 kr.? For mange svineproducenter blev denne ønskedrøm en realitet i 2012.

Højere priser på små svin til især Tyskland skruede godt op for indtægterne. Fra 2011 til 2012 steg indtjeningen for småsvineproducenter med en lille mio. kr. Det viser de regnskaber, som Videncentret for Landbrug foreløbigt har gjort op for 2012.

Den gennemsnitlige puljepris for små svin steg fra 325 kr. i 2011 til 425 kr. i 2012. Det giver såvel en højere indtjening som en højere værdi af besætningen, hvilket påvirker driftsresultaterne. Oveni de 900.000 kr. ekstra er besætningerne i snit blevet 160.000 kr. mere værd.

Den gunstige prisudvikling har dog en bagside. Med stor sandsynlighed vil den medføre, at produktionen af småsvin øges yderligere med nogle millioner, så Danmarks position som hele EU’s vuggestue for svin styrkes. Da produktionen af unge svin kræver langt det største forbrug af antibiotika, vil resistensproblemerne få yderligere et nøk i vejret.

Comments are closed.