Europæiske kvinder føder færre børn

Kvinder i Italien, Spanien og på Malta føder færrest børn i EU, mens danske kvinder placerer sig pænt over gennemsnittet Det gennemsnitlige antal fødsler pr. kvinde i EU var 1,53 i 2021 ifølge de seneste tilgængelige data fra Eurostat. Dette tal har holdt sig nogenlunde […]

Annonce: Gør et godt BOGKUP!

Vi skal have ryddet op på boglageret, før den næste titel ankommer, så derfor sælger vi ud af de dyrebare titler til billige priser! Se nedenfor Alle bøger koster 200 kr. pr. styk, og vi betaler pakkeportoen. Bestiller du alle fire titler, får du en […]

Vi bestemmer selv om naturen skal trives 

Danmarks fuglebestande har været gennem voldsomme op- og nedture i de sidste to århundreder. Så det vil sikkert overraske mange, at der på trods af en nedgang på 4-5 mio. fugle det sidste halve århundrede er flere både fuglearter og -individer i dag end for […]

Svineproducenternes illoyalitet når nye højder

Til trods for at slagteribranchen er i dyb krise, eksporterer de danske kødproducenter nu flere svin, end der slagtes herhjemme. Alligevel rasler antallet af svineslagtninger ned overalt i EU med undtagelse af Grækenland. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik og fra Eurostat Producenternes […]

Følsom natur vinder over udledning af ammoniak fra svinefabrik

Sagen drejer sig om, hvordan fristen i åremål for overholdelse af kravet om totaldeposition for ammoniak skal fastsættes ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse, herunder navnlig hvordan bestemmelsen i husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen skal fortolkes. Eller sagt med almindelige ord – hvor mange år må en svinekødsfabrik fortsætter […]