PFAS i landbruget er en trussel

Halogenerede organiske forbindelser, (organiske stoffer, hvor et eller flere brintatomer er udskiftet med et halogenatom (fluor, klor, brom eller jod) er stoffer, der vandt indpas allerede i 1940erne hvor den kemiske industri var blevet i stand til i at danne disse nye organiske stoffer, der […]

Landbruget har anvendt PFAS-midler i mere end 25 år

At landbruget gennem mange år har anvendt PFAS holdige sprøjtemidler er tilsyneladende gået under radaren. I stedet nævnes det, at PFAS kommer fra brandslukningsmidler, pizzabakker, regntøj og imprægnering af læderfodtøj. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød At det er lykkedes landbruget ikke at blive inddraget […]

Miljøstyrelsen tilbagekalder godkendelser af 3 sprøjtegifte til kartofler trods branchens påstande om milliontab

Miljøstyrelsen tilbagekalder godkendelser af tre populære sprøjtegifte med cyazofamid til bekæmpelse af skimmel i kartofler. Det fremgår af en pressemeddelelse 01-02-2023. Dette medfører ophør af både salg og anvendelse af produkter med cyazofamid pga. risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter til grundvand Det drejer sig om […]