Effekten af rewildingsideologien er stadig hypotetisk

I virkeligheden drejer rewilding sig ikke om en ’vild’, men om en designet ’natur’. Så selvom naturparker skulle fremme en øget biodiversitet i naturen, indbefatter projektet civilisationens øgede indtog i det, der en gang var natur Af René Rasmussen, lektor emeritus i videnskabsteori ved Københavns […]

Politisk akutpakke for Vejle Fjord er en tåre i havet

Ifølge Greenpeaces beregninger kan aftalen i alt levere 0,25% af de nødvendige reduktioner Godt en måned efter at Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund stod for en begravelse af Vejle Fjord, er der indgået en bred politisk aftale, hvoraf der som en “akutpakke” øremærkes 71 millioner kroner […]

Lærker og bønder på retur

Vi danskere kan godt lide både lærker og bønder. Flere opinionsundersøgelser har vist, at den danske befolkning værdsætter landbrugslandet med de dyrkede marker. Imidlertid er både lærker og bønder hastigt på vej ud af landbrugslandet. Det skriver Jens Frydendal i denne kronik ”Lærker er, hvor […]

Transformér landbruget – udfas intensiv husdyrproduktion – skriv under!

Slut med flotte hensigtserklæringer, målsætninger og frivillige aftaler som ikke fører til nævneværdige forbedringer, derimod i flere sammenhænge forværringer. Derfor har jeg udarbejdet nedenstående underskriftsindsamling Af Jette Rosenkvist I 2007 var jeg gæst til et ”Åben-gård”-arrangement på en svinebedrift, hvor jeg troede jeg skulle vise […]

Kødtrends i Europa peger den rigtige vej for klimaet

Både EU og Statista.com rapporterer, at kødforbruget forventes at falde over hele Europa i de kommende år. Det tyske marked er allerede reduceret markant i de seneste 15 år. Kun forbruget af kyllingekød vokser på tværs af kontinentet, mens markedsandelene for alle andre kødtyper skrumper […]

En stor håndsrækning til miljøet i Lillebælt

Udledningerne af fosfor fra det spritnye Assens Centrale Renseanlæg er tæt på 1/10-del af den tilladte udledning for de gamle renseanlæg. Ligeledes ligger kvælstofudledningen tæt på 1/3-del af det tidligere tilladte. Det giver en tiltrængt håndsrækning til havmiljøet og dyrelivet i Lillebælt Myten om byspildevandet […]