Ung huntiger patruljerer sit territorium Foto: WWF / Suyash Keshari

Antallet af vilde tigre i Indien er mere end fordoblet fra 2010 til 2022, baseret på All India Tiger Estimation (AITE) 2022, der netop er udgivet. Bestanden i 2022 omfatter mindst 3167 vilde tigre, hvilket er en fremgang fra 1411 i 2010

Dette års All India Tiger Estimation er baseret på optællinger til fods over 641.449 kvadratkilometer jungle, 32.588 kameraoptællinger og 641.102 arbejdsdage for at bestemme tigerpopulationerne. Antallet steg fra 1411 vilde tigre i 2010, over 2461 i 2018 til mindst 3167 vilde tigre i 2022.

Det skriver Paige Bennett 11. april 2023 for EcoWatch.

“Den samordnede indsats fra lande med tigerområder er virkelig opmuntrende,” udtaler Rajesh Gopal, generalsekretær for Global Tiger Forum, i en erklæring. “Den vilde tigerstatus har registreret en opadgående tendens i nogle lande, og andre arbejder hårdt på at styrke deres indsats yderligere.”

Tigre står over for mange trusler. De oplever tab af levesteder og må konkurrere om plads og ressourcer, efterhånden som mennesker udvikler flere landområder. Denne udtømning af plads til tigre, som er solitære  dyr, der har brug for store områder for at strejfe og jage, har også ført til konflikter med mennesker. Ydermere udsættes tigre for krybskytteri af mennesker, og deres skind, knogler og andre kropsdele sælges i den ulovlige handel med vilde dyr.

Selvom tigerjagt ikke var så vigtigt som i Indien, var denne jagtform i Hollandsk Ostindien (Indonesien) en del af livet i troperne for mange europæere. Det indonesiske øhav var hjemsted for tre tigerunderarter indtil 1950: Bali-tiger, Java-tiger og Sumatra-tiger. Omkring 1950 uddøde Bali-tigeren, mens Java-tigeren blev jaget så hårdt, at den var blevet ret sjælden og nu også er uddød. Tilbage er der kun nogle hundrede individer af Sumatra-tigeren. Billedet viser en gruppe mænd og børn, der poserer i maj 1941 med en nylig dræbt tiger i Malingping i Banten på Vestjava. Foto: COLLECTIE_TROPENMUSEUM/Wikipedia

I dag repræsenterer tigerområder kun omkring 7% af dyrenes oprindelige udbredelse. For at bekæmpe stigende trusler mod tigre lancerede Indien Project Tiger i 1973. På det tidspunkt havde landet etableret ni tigerreservater. Nu dækker 53 tigerreservater i Indien omkring 75.800 kvadratkilometer land, som rapporteret af CNN.

Rajesh Gopal, generalsekretær for Global Tiger Forum. Foto: Linkedin

I 2010 på Global Tiger Summit blev regeringerne enige om et mål, det såkaldte Tx2-projekt, om at fordoble den globale tigerpopulation inden 2022. Imidlertid har Indien mere end fordoblet sit antal vilde tigere indenfor den tidsramme og bidrog også stærkt til det globale mål. Vilde tigre i Indien udgør nu omkring 70 % af det globale antal tigere.

Ung bengalsk tiger ser sin beskuer i øjnene i det centrale Indien Foto: WWF / Suyash Keshari

Der er dog behov for mere arbejde i tigerbevarelse rundt om i verden. Der var omkring 3.200 vilde tigre globalt i 2010, mens Verdensnaturfonden bemærkede, at der nu er omkring 4.500 tigre i naturen, hvilket betyder, at nationer ikke har nået det mål, der blev sat på Global Tiger Summit.

“Projekt Tiger blev konceptualiseret med det formål at genoprette tigerpopulationer og beskytte deres levesteder i Indien. I dag, efter fem årtier, er Project Tiger anerkendt som et af de mest succesrige artsspecifikke bevaringsprogrammer globalt,” sagde Ravi Singh, administrerende direktør for WWF-Indien, i en erklæring. “Og for at opretholde dette momentum og se vækst og stabilitet i antallet af tigere, vil dette exceptionelle bevaringsprogram kræve fortsat dedikation af kombineret indsats og styring af menneske contra vildt interaktioner.”

Bannerbillede: WWF / Andy Rouse

Skriv en kommentar