Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten.

Design: Finn Birkholm-Clausen

Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. I de stadigt større bedrifter lider malkekøer, grise og kyllinger, der presses til det yderste, mens MRSA-stafylokokker og salmonellabakterier breder sig.

Sådan ligger landet i 2019. Hvordan er det kommet så vidt? Hvorfor har det fået lov at ske, og hvem står bag? Og endelig – kan den onde cirkel brydes, så det atter bliver dejligt at bo ude på landet? Det leverer bogen klare svar på i en letforståelig form.

“Farvel til dansk landbrug” 199,95 kr. Se præsentationen og bestil årets julegave direkte fra Gads Forlag – tryk her!

Forfatteren med sin traktor og den seneste bog.

Flæskfødevarer skal ikke længere produceres for enhver pris. Produktionen skal bidrage til at løse klimakrisen, ikke forværre den, vende naturens nedtur til optur og forsyne os med fødevarer uden at frembringe livstruende virus. Sundhed, klima og biodiversitet står øverst på dagsordenen for fremtidens agroindustri.

Den helt store disruption af den traditionelle agroindustri kommer i løbet af det næste tiår. Vi står over for den dybeste, hurtigste og mest konsekvensskabende forandring af fødevare- og landbrugsproduktionen, siden de første planter og dyr blev domesticeret for 10.000 år siden.

Til trods for at vi kan købe stort set alle fødevarer til lavere priser fra udlandet, fortsætter vi med at højglanspolere myten om Danmark som et landbrugsland. Erhvervet selv går til yderligheder, som når Tulip i Randers sender sine svin til Tyskland for at få dem opskåret af østarbejdere på sulteløn, for derefter at reimportere de samme svin, nu forklædt som Tulip Danish Bacon.

Vi holder stadig fast ved masseproduktionen af billigt flæsk og mælk i stedet for at bevæge os opad i værdikæden, som et højtudviklet land burde være i stand til. Ikke mindst økonomien taler for at ophøre med en 120 årgammel tradition for at eksportere bacon og smør til lave udsalgspriser.

Prisen for billigt flæsk kan blive skæbnesvanger høj, hvis vi tøver for længe. Velkommen til fremtidens bedste landmænd.

“Velkommen til fremtidens landbrug” 249,95 kr. Se præsentationen og bestil årets julegave direkte fra Gads Forlag – tryk her!

Bannerfoto: Der sprøjtes og sprøjtes og sprøjtes. Privatfoto.

Kommentarer

  1. For mig, som en ivrig debattør af landbruget, har Kjeld Hansens bøger været en kærkommen gave til at få en yderligere indsigt i dette erhvervs håbløse situation. Den enkelte landmands tilværelse som en lus mellem 2 negle – banken og Landbrug & Fødevarer. I stedet for at sælge sine produkter til glade forbrugere er han nødt til at afsætte på kontrakter til en industri som kun måler succes på mængde. Kvalitet er blevet en by i Rusland.
    Konsekvenserne af det industrialiserede landbrug og lobbyisterne er at dansk landbrug står tættere på fallitten end nogen sinde før. Manglende mulighed for generationsskifte. Jordens overtagelse af kapitalfonde mv. og en fødevareindustri, som hellere vil bruge penge på et teknologisk fix i en petriskål, fremfor at støtte og hjælpe de landmænd, der ønsker at omstille landbruget til en bæredygtig, levedygtig version af sig selv.
    Jeg kan kun anbefale alle med en mening om landbruget at købe disse guldklumper af gedigen journalistik.
    Og i øvrigt mener jeg, at skal vi indføre en generel CO2-afgift af hensyn til den danske landmand.

  2. Jan Stampe Nielsen

    Olav Bach – fint indlæg, men så absolut uenig i at alle skal betale en CO2-afgift for en forurening, som i stort omfang skyldes en meget lille gruppe “fabriksejere” = landbruget.

Skriv en kommentar