Miljøstyrelsen vil revidere en række af de bekendtgørelser, som bl.a. lægger begrænsninger på, hvor i vildtreservater og Natura2000-områderne, man må gå på jagt, ro kajak, kitesurfe eller gå tur med hunden. Foto: Piqsels

Nye bekendtgørelser for vildtreservaterne skal tage højde for fritidsaktiviteter som kitesurfing og paddleboarding, så bl.a. ynglende og fældende fugle bliver skånet for forstyrrelser

Der er 92 vildtreservater i Danmark, hvor dyrelivet er særligt beskyttet, men fugle og pattedyr er mange steder under pres, fordi de bliver forstyrret af mennesker og nye former for aktivitet i naturen. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse den 20. april 2023.

Den stigende interesse for at bruge naturen i fritiden betyder oplevelser for blandt andet kitesurfere, kajakroere, MTB-ryttere og andre, som dyrker friluftslivet, men blandt andet ynglefugle og sæler lider flere steder under forstyrrelserne.

Derfor vil Miljøstyrelsen revidere en række af de bekendtgørelser, som bl.a. lægger begrænsninger på, hvor i vildtreservaterne, man må gå på jagt, ro kajak eller gå tur med hunden. Samtidig vil Miljøstyrelsen overveje, om der er behov for nye reservater inden for Natura 2000-områderne.

Kano- og kajakroning forstyrrer også mere end tidligere, bl.a. fordi man i de moderne havkajakker kan ro i en langt større del af året end tidligere. Foto: Razvan Chisu/Unsplash

Kortlægning af forstyrrelserne

For at få det bedst mulige udgangspunkt for at forebygge forstyrrelser af dyrelivet i de beskyttede områder har Miljøstyrelsen bestilt en udredning hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

Redegørelsen er netop kommet i form af tre store rapporter, som kortlægger de menneskeskabte forstyrrelser i Natura 2000 områderne, herunder i vildtreservaterne. Rapporterne rummer en række anbefalinger til den fremtidige beskyttelse, som skal indgå i det arbejde med revision af bekendtgørelserne, som Miljøstyrelsen er i gang med.

Vildtforvaltningsrådets reservatgruppe inddrages tæt i arbejdet, som vil løbe over de kommende år.

De støjende MTB-ryttere skaber ofte konfrontationer med med stilfærdige skovgæster. Foto: Marc Sendra Martorell/Unsplash

I reservatgruppen sidder foruden embedsmænd fra Miljøstyrelsen også repræsentanter for Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening.

Beskyttelse mod nye fritidsaktiviteter

En del af reservatbekendtgørelserne er ikke revideret siden i 1990´erne, og dengang var det især jagt, windsurfing og sejlads med motorbåd, som kunne forstyrre dyrelivet. Siden er der kommet nye friluftsaktiviteter til som for eksempel kitesurfing, der ifølge forskerne er en af de mest forstyrrende aktiviteter i forhold til yngle- og vandfugle.

Stand-up paddleboarderne kan bevæge sig ud i havområder, hvor mennesker ellers sjældent kommer. Dermed opstår der uro på steder og tidspunkter, hvor dyrene før havde fred. Foto: Piqsels

Kajakroning forstyrrer også mere end tidligere, bl.a. fordi man i de moderne havkajakker kan ro i en langt større del af året end tidligere. Desuden er paddleboard kommet til som en ny, populær aktivitet, og stand-up paddleboarderne kan bevæge sig i områder, hvor mennesker ellers sjældent kommer. Dermed opstår der uro på steder og tidspunkter, hvor dyrene før havde fred.

Miljøstyrelsen lægger ikke op til, at de populære fritidsaktiviteter skal forbydes over alt i vildtreservaterne, men i nogle af de reviderede bekendtgørelser, kan der være behov for at stramme reglerne for offentlighedens adgang til områderne.

Læs rapporterne “Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne”.

Bannerbillede: Fritidsaktiviteter i naturen forstyrrer mange steder dyrelivet, for eksempel på Fanø og Rømøs strande, hvor opsætning af drager er populært. Foto: Kim Fischer, DCE

Kommentarer

  1. Gitte Ramsgaard

    Mon ikke Rasmus Eirnæs også er med i den gruppe ligesom de andre der har besluttet hvordan vores natur fremadrettet skal designes. Det er jo vigtigt at der ikke kommer gæster i naturområderne, der kan afsløre den sult og vanrøgt de frem tidige “maskiner” bliver udsat for. Det plejer at være Tordenskjolds soldater der skriver miljøministeriets bestillingsrapporter, det samme gør sig vel gældende denne gang.

  2. Dynes Fuglsang Hansen

    Gitte Ramsgaard, skrev du lige serøst, at nogen går og udsulter vores vandfugle?

Skriv en kommentar