Borgerforslag om stop for udledningen af kvælstof

Formålet med dette borgerforslag er at stoppe udledningen af kvælstof til havet og åer og vandløb i Danmark. Kvælstof er en væsentlig årsag til overgødskning, der fører til algevækst, iltsvind og forringelse af vandmiljøet Vi foreslår, at der indføres et stop for udledningen af kvælstof […]

I fuglenes tjeneste

”Med DOF i et halvt århundrede” er titlen på Christians Hjorths erindringer – en 352 sider rigt illustreret bog. Christian Hjorth var formand for ornitologerne i perioden 1988-2011 Tekst og illustrationer: Jens Gregersen, Vorsø Det er på sin vis et pragtværk og en milepæl den […]

Mangfoldigheden i naturen er delvist menneskeskabt

Af Harald Pedersen, mediegrafiker og fotograf KOMMENTAR  Måske tager jeg fejl men for mig ser det ud til at de mennesker som har med naturnationalparker at gøre ikke har forstået at det er ved menneskets intelligente mellemkomst at der er sket mirakler i naturen og […]