Dokumentation: Økologi er økonomisk succes

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske svinebedrifter steg med en halv million til tre mio. kr. i 2016. Fremgangen skyldes prisstigninger samt en lidt større produktion af økologisk svinekød. Poppelgrisen fra Hestbjerg har æren for en god del af fremgangen. På billedet kæler producentparret med en økologisk poppelgris.

Danmarks Statistik har udgivet regnskabsresultatet for økologiske brug 2016 og noterer fremgang for alle bedriftstyper. Det skriver Økologisk Landsforening 27. oktober 2017.

Driftsresultatet for økologiske heltidsbedrifter steg i 2016 for syvende år i træk og endte knap en mio. kr. i gennemsnit, konstaterer Danmarks Statistik. Indtjeningen er dog skævt fordelt.

Pæn merindtjening for mælk
Økologiske mælkeproducenter opnåede et gennemsnitligt driftsresultat på knap 1,2 mio. kr., hvilket var 428.000 kr. bedre end året før. Afregningsprisen på økologisk mælk steg til 3,38 kr. pr. kg, hvilket var 0,26 kr. højere end året før. Prisstigningen sammenholdt med en stigning i mælkeydelsen på knap 350 kg pr. ko fører til det forbedrede driftsresultat.

Kilde: Danmarks Statistik.

Økologiske svin slog igen rekord
Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske svinebedrifter steg med en halv million til tre mio. kr. i 2016. Fremgangen skyldes prisstigninger samt en lidt større produktion af økologisk svinekød. På baggrund af de seneste års gode resultater er de økologiske svineproducenters gennemsnitlige gæld faldet markant.

Lille fremgang for planteavlere
I modsætning til 2015 steg driftsresultatet for økologiske planteavlere til 420.000 kr. i 2016, hvilket var en stigning på 337.000 kr.

Se opgørelsen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.