Minkavler Knud Vest i Aftenshowet den 26. januar 2021 forklarer og forsvarer den generøse kompensation. Skærmbillede fra DR Aftenshowet

Minkfarmer Knud Vest optrådte i AFTENSHOWET uden ’den store jubel’ over den minkaftale, som nogle kalder ’overkompensation’. Men han vil ikke kommentere beregninger på sin egen farm, der står til en skønsmæssig kompensation på i alt 20 mio. kr.

Journalist Jørgen Øllgaard

Af journalist JØRGEN ØLLGAARD

Minkfarmer Knud Vest fra Jyllinge optræder ofte som repræsentant for de 1000 danske minkfarmere i medierne. Senest i AFTENSHOWET den 26. januar om den netop indgåede minkaftale. Mens fødevareminister Rasmus Prehn indrømmede, at det nok er ”en aftale lidt til den gode side”, så ser minkfarmeren ikke grund til ”den store jubel”. Han er helt uforstående overfor, at nogle kalder minkaftalens 15-18 mia. for overkompensation:

 ”Det kan se voldsom ud for nogle, men man fjerner jo indtægtsvilkåret for nogle. Folk i sektoren skal jo have hjælp til at finde andre veje”, sagde han. ”Jeg er ikke ude på at være grådig. Men det er svært at se, om kompensationen er nok, før vi får vurderet den enkelte farm. Først med taksations-rapporten ved vi, hvad vi har at komme videre med”.

Se AFTENSHOWET 26.1:  Aftenshowet: Sæson 2021 – Mød bl.a. Pernille Rosenkrantz-Theil og Peter Mygind | DRTV )

Men ud fra data, som er offentligt tilgængelige, kan det skønnes, at Knud Vests farm – Vigen Mink – vil pelse skatteyderne for ca. 20 mio. kr. over de næste ti år. Når kameraet er slukket, må han have svært ved at holde jubelen tilbage, for aftalen betyder, at hans minkbestands værdi de sidste otte år er steget fra 1,3 mio. (Prissætning jf. Tingbogen 2013) til de 20 mio., som skatteyderne nu skal betale for hans farm.

Skatteyderne skal også betale for at miljørense efter minkene, når produktionshallerne skal rydder. Pressebillede fra Kopenhagen Fur

’Jeg kan ikke lide tonen i dit spørgsmål’

I AFTENSHOWET oplyste minkfarmeren ikke nærmere om den kompensation, som hans farm kan se frem til. Han fortalte dog, at han havde videresolgt farmen til sin søn for ”16 mio. (ejendomsværdien). Dem skal han betale terminer af…”

Vi ringede til Knud Vest for at få opklaret økonomien i Vigen Mink. Og starter med at spørge, hvordan salgsværdien kunne være 16 mio. kr, når der i Tingbogen står anført 9-11 mio. kr..(2013)?  Hertil forklarer Knud Vest, at det kun var tre fjerdedele, som blev solgt, samt at der blev fratrukket den lovmæssige familierabat (15 pct.). Den korrekte salgsprisen var altså 13  mio. kr.

 ”Men jeg kan ikke lide tonen i dit spørgsmål. Og jeg har ikke lyst til at oplyse om min økonomi. Og så vil jeg ikke udtale mig til gylle.dk,” slutter han og smider røret på.

Fødevareminister Rasmus Prehn indrømmede i Aftenshowet, at kompensationen nok er ”en aftale lidt til den gode side”. Skærmbillede fra DR Aftenshowet

 4.000 avlstæver = 20 mio. i kompensation

Det er ikke muligt for offentligheden at få indblik i Vigen Minks regnskaber. Regnestykket med de 20 mio., som som her fremlægges – og som Knud Vest ikke vil kommentere – er derfor baseret på oplysninger fra Tingbogen samt på estimater på den kompensation, som hans minkfarms størrelse kan se frem til.

EN GENNEMSNITLIG MINKFARM ifølge Finansministeriets faktaark har 2.670 avlsdyr og kan få ca. 11,4 mio. kr. i kompensation. En farm med 2.670 avlstæver får i snit 6 hvalpe og det giver en årlig produktion på 16.000 skin til salg på auktion, som udløser aflivningskompensation (3,4 mio.), ’fremtidig tabt indtjening’ i 10 år (8,9 mio.) og restværdi kapitalapparat (1,3 mio.).

KNUD VESTS MINKFARM med 4.000 avlsdyr er større end gennemsnittet og kan se frem til at få ca. 20 mio. Hans farm med 4.000 avlstæver får i snit 6 hvalpe og det giver en årlig produktion på 24.000 skin til salg på auktion, som udløser aflivningskompensation (5 mio.), ’fremtidig tabt indtjening (13 mio. kr.) og restværdi kapitalapparat (2 mio.).

Skønnene, som her er lagt frem, harmonerer med EKSTRA BLADETs historie om den kompensation på 100 mio. som formanden for de danske minkavlere kan se frem. (se Mink-konge scorer kassen – Ekstra Bladet  )

Uddrag fra Tingbogen

Skøn: 800.000 kr. i ’mistet fremtidig indtjening’ – årligt og skattefrit

De 20 mio. i statskompensation skal fordeles med ca. 4 mio. til Knud Vest og 16 mio. til sønnen Kim Christensen.

Vest solgte tre fjerdedele af farmen til sin søn i 2013, men har varslet, at resten overdrages i 2023 (Landbrugsavisen). Og hvis den tre-fjerdeles fordelingsnøgle gælder indtil da, står Vest til at få 4 mio. i kompensation, som altså kan sætte i banken oveni salgssummen på 9-11-13 mio. fra salget til sønnen i 2013.

Og sønnen Kim Christensens chancer for at ”komme videre” er særdeles gode. Han vil nemlig få udløst den kontroversielle ’fremtidig tabt indtjening’ over ti år, samtidig med at han beholder sin ejendom (når staten har betalt for at miljørense efter minkene). Et estimat vil sige, at når han ud af sine 16 kompensations-millioner har betalt gæld på skønsmæssigt 8 mio. ud, så har han årligt ca. 800.000 kr. til sig selv i de næste ti år. Og de er skattefrie, lover Finansministeriet.

Minkfabrikanterne deltog også i de oprørske landmænds traktorfelttog mod byboerne i København og Århus i november 2020. Foto: KOP 

FAKTABOKS

Skønnet gæld i Vigen Mink

Regnestykket på sønnens kompensation på 16 mio. minus gæld på 8 mio. ser sådan ud:

– Købspris/gæld                                        – 11-13 mio. kr.– Familiegave                                                                + 2 mio

– Nedbragt gæld 2013                              + 4 mio.

– Underskud 2017-19                               – 2 mio.

I alt restgæld 2021 ca.                              – 7-9 mio.

(Om nedbragt gæld: 2013 var et gyldent år for minkbranchen med skinpriser på 600 kr. (2019: 200 kr.), og det skønnes at VIGEN MINK farm havde 4-5 mio. i overskud det år, hvorfor det ville være fornuftig disposition at nedbetale gæld med 4 mio. det år (gennemsnitsfarmes overskud 2013 var 3,3 mio. iflg. DANMARKS STATISTIK 2020).

Om underskud 2017-19:  Det skønnes at VIGEN MINK har haft underskud på 2 mio. kr. i de seneste år (gennemsnitsfarme: -1 mio. kr.)

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Det er da i den grad grådighed, og urimeligt at de får det.

 2. Jan Stampe Nielsen

  Man kan skamme sig over mange ting: Dumhed, sløsethed, grådighed med mere.
  Nogle er det ene eller andet – dumme, sløsede, grådige.
  Andre er det hele på en gang.
  Jeg skammer mig endnu ikke over at være dansker, men jeg skammer mig over vores Folketing.
  Og minkavlerne bør læse biblen og gøre sig klar, når de skal ind i himlen og forklare deres ufattelige grådighed, selv om den hviler på et naivt Folketing.

Skriv en kommentar