Den svenske jægerforening ønsker, at beslutningstagere på alle niveauer i samfundet gør sig bekendt med EU-kommissionens forslag og handler for at stoppe planerne. Foto: Madeleine Lewander

Store naturarealer skal beskyttes mod jagt, fiskeri, skovbrug og minedrift, hvis det står til et forslag fra Europa-Kommissionen. Ifølge forslaget vil så meget som ti procent eller mere af alt land i Sverige blive underlagt streng beskyttelse, hvor menneskelige aktiviteter såsom jagt er forbudt.

Det svenske jægerforbund skriver på sit websted om Europa-Kommissionens forslag, som man ser som en direkte trussel mod jagt og fiskeri i store dele af Sverige.

– Det er bemærkelsesværdigt, at jagt, som er en bæredygtig praksis, sidestilles med minedrift, siger den svenske jægerforenings generalsekretær Bo Sköld.

Bo Sköld, generalsekretær i  Svenska Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

Streng beskyttelse

Forslaget er beskrevet i en strategi til fremme af biodiversitet. Med streng beskyttelse ønsker Europa-Kommissionen at gå længere end det nuværende Natura 2000-system, hvor der ikke er nogen restriktioner for jagt og fiskeri.

Naturlige processer og økosystemer skal stå helt uberørt og kan kun bruges til kontrolleret og begrænset turisme og produktion af vedvarende energi.

Bjergområder og vådområder

Kommissionen ser hovedsagelig øget beskyttelse af urskove og naturlige skove, men tørveområder og vådområder kan også være omfattet af nye regler.

Den svenske jægerforening ser også, at forslaget kan føre til, at Sverige tager større ansvar med mere beskyttet jord. Lande, der allerede har bedre biodiversitet og mere beskyttede naturområder, bliver nødt til at tage større ansvar.

Overstatslig beslutning

– Det er meget bekymrende, hvis Bruxelles får beføjelse til at diktere, hvor stor en procentdel af en medlemsstats område, der i praksis skal lukkes for al menneskelig aktivitet. Dette spørgsmål bør behandles på nationalt plan. Principperne i det nuværende EU-system for beskyttede områder, Natura 2000, hvor menneskelig aktivitet som jagt kan forekomme, bør forblive uændret, siger Bo Sköld.

Europa-Kommissionen ønsker et hurtigt svar på forslaget fra alle medlemsstater. Kommissionen ønsker kommentarer inden årets udgang, og næste år skal kriterierne for de pågældende områder være klare.

I 2023 vil landene have identificeret egnede områder, og i 2024 vil EU evaluere og overveje passende foranstaltninger og ethvert behov for lovgivning.

Ifølge det svenske jægerforbund vil EU-kommissionens forslag påvirke jagt, fiskeri, skovbrug, ejendomsret, bæredygtigt landbrug og mange andre ting, som man i Sverige tager for givet. Foto: Rhett Noonan/Unsplash

Skal handle

Den svenske jægerforening ønsker, at beslutningstagere på alle niveauer i samfundet gør sig bekendt med forslaget og handler for at stoppe planerne.

– Dette forslag vil påvirke jagt, fiskeri, skovbrug, ejendomsret, bæredygtig brug og mange andre ting, som vi i Sverige tager for givet, siger Bo Sköld.

Du kan læse denne åbne artikel fra 10. november 2020 på nyhedssiden Svenskjakt.se

 

DLS: Jagt kan godt forenes med øget biodiversitet

Dansk Land og Strandjagt (DLS) kommenterer artikel om EU forslag, der går ud på at udelukke bæredygtig jagt i vigtige naturområder

Af Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt (DLS)

Dansk Land- og Strandjagt kommenterer her på artikel om de svenske bekymringer, i NetNatur.dk den 10. november 2020

EU varsler indskrænkninger i jagtretten, der også rammer Danmark.

Hvis det står til Europa-Kommissionen skal biodiversiteten fremmes og menneskelig aktivitet begrænses i vigtige naturområder også kaldet Natura 2000 områder.

Dansk Land- og Strandjagt er bekymrede over, at Bruxelles kan diktere hvor stor en procentdel fredede naturområder, der skal dække Danmark.

I forslaget skal de naturlige processer og økosystemer i særlige vigtige naturområder være helt uberørte, det vil sige at bæredygtig jagt og fiskeri kan være saga blot.

Danmark består af 257 forskellige Natura 2000 områder, der omfatter fuglebeskyttelses områder, habitat områder og ramsar områder. Fordelingen er at 8 % dækker dansk landareal og 18 % dækker dansk vandområder.

Det er ikke kun staten, der er indbefattet af Natura 2000 områder, der er også private der ejer skov og andre arealer i Natura 2000 områder. (Medfølger skema over udpegede områder) natura2000-de-danske-omraader

Ifølge Dansk Land- og Strandjagt er det vigtigt, at det her behandles på nationalt plan, hvor lodsejerne, jægerne og befolkningen høres.

“Det er bekymrende, at Bruxelles kan diktere hvor stor en procentdel der skal dække Danmark, og endnu mere bekymrende, hvis politikkerne fordobler eller tidobler procentdelen, som Folketinget har for vane, når det gælder natur uden at spørge befolkningen”

Det kan ikke være rigtigt, at biodiversitet ikke kan forenes med bæredygtigt fiskeri, jagt, turisme og til dels udnyttelse af forskellige energi former.

Danmark er for lille et land i forhold til andre lande, der i dag har store uberørte områder. I Danmark har vi ikke på grund af vores størrelse områder, der bare ligger øde hen.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Stig Helmig

    Med afsæt i det marine miljø og de 105.000 km2 dansk søterritorie er det fortsat uforståeligt, at det trods diverse beskyttelsesdirektiver ikke har været muligt at udpege såkaldte No Take Marine Protected Areas på det danske søterritorie. Habitatdirektives implementering har kun medført en begrænset beskyttelse af de marine naturtyper. Råstoflovens forbud mod indvinding i Internationale Naturbeskyttelsesområder blev behændigt fjernet af Natutra2000-administratorerne – med den begrundelse, at Habitatdirektivet ikke er et forbudsdirektiv.

Skriv en kommentar