En dommer har beordret USA’s miljøstyrelse (EPA) til at lukke et smuthul i lovgivningen, der hidtil har gjort det muligt at undlade at rapportere om farlige stoffer, der frigives til miljøet fra store fabriksanlæg med opdræt af husdyr, de såkaldte CAFO’er (concentrated animal feeding operations). Det skriver EcoWatch, 11. april 2017.

Advokat Jonathan Smith, Earthjustice.

“Vi bifalder rettens klare beslutning om at håndhæve denne afgørende miljømæssige sikkerhedsforanstaltning for at beskytte den offentlige sikkerhed,” sagde Earthjustice-advokaten Jonathan Smith, der havde argumenteret for afgørelsen i for retten i begyndelsen af april 2017.

“Med rettens ord er risikoen for luftemissioner fra CAFO’er ikke bare teoretisk, folk er blevet alvorligt syge og endda døde af disse udslip. Men offentligheden kan ikke beskytte sig mod disse farlige stoffer, hvis CAFO’er ikke forpligtes til at rapportere deres udslip til offentligheden. Det smuthul har også forhindret rapportering af disse giftstoffer til lokale og statslige myndigheder, og retten fandt, at der var tale om en klar overtrædelse af lovgivningen.”

CAFO’er er store staldanlæg der holder et stort antal dyr på relativt begrænset plads. En stor CAFO kan rumme op mod 1000 kreaturer, 2500 svin eller 125.000 kyllinger. Den slags faciliteter udskiller massive mængder af urin og afføring i flydende form, og som enten opbevares under fabrikken eller i nærheden i åbne gyllelaguner. Affaldet er kendt for at frigive høje niveauer af toksiske forurenende stoffer som ammoniak og svovlbrinte til miljøet.

Rettens afgørelse lukker et hul, der hidtil har fritaget CAFO’er fra samme forurenings rapportering, der ellers kræves af andre industrier for at beskytte den offentlige sikkerhed. Forud for offentliggørelsen af dette hul i slutningen af Bush-regeringen i 2008, havde føderale lovgivere længe krævet, at CAFO’er, ligesom alle andre industrielle anlæg, skulle anmelde til myndighederne, når deres forureningsniveauer oversteg tærsklen for offentlige sikkerhed.

“Månegris-projektet” i Thy vil være et illustrativt eksempel på en CAFO i Danmark.

Retten til at vide

Denne afgørelse er den seneste udvikling i miljøgruppen Earthjustice’s indsats på vegne af miljø- og dyreværns grupper, herunder Waterkeeper Alliance, Humane Society in United States, Sierra Club, Center for Fødevaresikkerhed og Environmental Integrity Project.

“Folk har ret til at vide, om CAFO’er frigiver farlige stoffer, der kan udgøre en alvorlig risiko for sygdom eller død i luften i nærheden af deres hjem, skoler, virksomheder og lokalsamfund,” siger Kelly Foster, senior advokat for Waterkeeper Alliance.

“Denne dom sikrer, at offentligheden vil være i stand til at få disse oplysninger i fremtiden og vil forhåbentlig anspore Miljøsyrelsen (EPA) at begynde at reagere, når farlige stoffer når toksiske niveauer.”

Næsten tre fjerdedele af landets ammoniak luftforurening kommer fra CAFO’er. Når ammoniak afgives til luften, vil den senere blive afsat på land eller i vand, hvilket bidrager til kvælstofforurening og forringet vandkvalitet i steder som Chesapeake Bay.

“CAFO affald forurener vores luft og vandveje og skaber farlige fødevarer med sygdomskim. Denne beslutning tvinger disse virksomheder til at være åbne om deres indvirkning på miljøet,” siger Paige Tomaselli for Center for Fødevaresikkerhed.

CAFO’s kan være voldsomme luftforurenere. Folk, der bor i nærheden af dem, lider ofte af konstant udsættelse for lugtgenerne og de toksiske virkninger af ammoniak og svovlbrinte. Lave niveauer af ammoniak og svovlbrinte kan irritere øjne, næse og hals og høje niveauer kan være dødelig.

“Denne sikkerhedsforanstaltning handler ikke kun om at beskytte miljøet, den handler om at gøre hele lokalsamfundet sikkert for de mennesker, der bor i det,” sagde Sierra Club personaleadvokat Katie Schaefer.

Comments are closed.