Gjerskov accepterer kastration af 13 mio. grise årligt

Kastration

Årligt får 13 mio. smågrise skåret deres testikler af for at forebygge “ornelugt” fra kødet.

Trods en klar plan siden 2009 for afvikling af kastration ved udgangen af 2014, løber lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer nu fra ansvaret. Det skriver Politiken i dag.

– Nej, vi når det ikke til udgangen af 2014. Det er, fordi ophør af kastration er en ualmindelig kompliceret sag, hævder afdelingsleder for veterinærpolitik i Landbrug og Fødevarer, Per Olsen, i Politiken. Han mener, at udviklingen af alternative metoder tidligst kan være klar i 2018 i forbindelse med det varslede forbud på EU-niveau.

Fødevareminister Mette Gjerskov “ærgrer” sig, men agter ikke at gøre noget for at mildne smerten for de mange grise. Det skortede ellers ikke på politisk fordømmelse, da DR for nogle år siden viste billeder af systematiske og smertefulde kastreringer af danske hangrise.

Den negative udmelding får Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Per Clausen, til at kræve handling fra fødevareminister Mette Gjerskov (S).

“Realiteten er, at siden man lavede planen om 2014, er der ikke rigtig sket noget – ud over at landbruget har fundet ud af, at der er forskellige ting, der ikke kan lade sig gøre”, siger Per Clausen.

Også Dyrenes Beskyttelse finder det “ærgerligt, at planen ikke holder”, og for Birgitte Damm Iversen, dyrlæge, ph.d. og projektleder i foreningen, er det en ringe trøst, at der er krav om smertelindring i forbindelse med indgrebet.

Planen om afvikling af kastrationer blev udarbejdet af VK-regeringen i 2009, men der var tale om en såkaldt “frivillig” aftale uden sanktionsmuligheder, når målet nu ikke nås. I planen tilkendegiver Justitsministeriet blot over for svineproducenterne, “at den klare målsætning er, at afviklingen skal være gennemført senest i 2014”.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.