Logningsovervågning i de polske karpater Fotodokumentation af en ekskursion til Przemysl-regionen i de polske Karpater for at overvåge skovningssituationen i de værdifulde dele af skoven. Teksten på plakaten lyder “Skoven er ikke til salg”. Foto: Greenpeace

København, den 23. november 2022 – Verden mister natur og dyreliv i en hast som aldrig før, og ingen lande har endnu opfyldt FN’s mål for biodiversitet

I Europa presses biodiversiteten især af landbrugets storproduktion af dyr, der erstatter natur og fuglefløjt med fodermarker og traktorer, ligesom træindustrien gør voldsomme indhug i skovene. EU-ministres løfte om at vise forpligtende lederskab frem mod det globale topmøde for biodiversitet COP15 i begyndelsen af december står i grel kontrast til naturens egentlige tilstand i Europa.

Greenpeace Nordic sejler med frivillige dykkere for at dokumentere det alvorlige iltsvind i Danmarks kystnære farvande. Ekspeditionsholdet har taget prøver af havbunden i det Sydfynske Øhav, hvor fisken er ved at forsvinde, og havbunden består af ildelugtende slam og rådnende alger. Store områder af havbunden er helt døde, og miljøkatastrofen er forårsaget af næringsstofforurening, der primært kommer fra den industrielle kød- og mejeriproduktion. Foto: Greenpeace

Det viser den nye Greenpeace-rapport, “Failing nature. How life and biodiversity are destroyed in Europa”, der med 13 lande-cases – heriblandt havmiljøets krise i Danmark – viser hotspots, hvor særligt industrielt landbrug og ubæredygtig skovhugst skaber naturtab til lands og til vands.

“Naturen er grundlaget for vores eksistens på Jorden, og den kan hjælpe med at afbøde konsekvenserne af en varmere klode. Men den er i dyb krise, og der er hårdt brug for, at Europa viser reelt lederskab – gennem både ord og handling i Montreal. Verden har brug for en ny global aftale for naturen,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.

Der er nok af dystre EU-tal for tabet af dyre- og naturliv. 81 procent af de habitater, der skulle være beskyttet på EU-niveau, er i ringe eller dårlig tilstand. En ud af fem fuglearter i Europa er truet eller næsten truet af udryddelse – og hos padder og krybdyr er ca. 20 procent truet.

Verdens lande har ikke nået FN’s tidligere 2020-mål for biodiversitet, og EU har også misset samme mål. Greenpeace opfordrer op til topmødet Danmark og EU’s øvrige regeringer til at lave en global aftale, der skaber et bindende 2030-mål om at nå 30 procents beskyttelse af naturen på land og i havet.

I rapporten er Danmark blandt de dårlige eksempler på lande, hvor den grønne handling halter gevaldigt. Danmark er det EU-land med mindst beskyttet natur, og i de beskyttede habitater befinder kun 5 procent af naturen sig i god tilstand. I vores kystmiljø står det særlig slemt til. Kun 5 ud af landets 109 kystområder er i god miljøtilstand, og Danmark er langt fra at kunne leve op til forpligtelsen i EU’s vandrammedirektiv om at sikre et godt vandmiljø i 2027.

En katastrofe for fremtidens biodiversitet er under opsejling ved Neusiedler-søen i Ungarn, som har været opført på UNESCOs verdensarvsliste siden 2001. Den uberørte natur på den ungarske side er truet af et gigantisk turismeprojekt. Tres hektar nationalpark skal dækkes med beton til et enormt turistkompleks. Foto: Greenpeace

Hovedårsagen er kvælstofforureningen fra landbruget (står for 70% af udledningerne), der lægger beslag på halvdelen af danmarkskortet til at dyrke foder til den store dyreproduktion.

“Det er fortvivlende at se, hvordan Danmark i mange år har ladet den store industrielle produktion af køer og svin køre vores natur i sænk. Fiskene dør af iltsvind langs vores smukke kyster, og havbunden er omdannet til ørkener under vandet. Vi kan ikke vente længere, nu må det altså være naturens tur. Vi skal give den plads og forhold, hvor den kan komme sig og trives. En grundlæggende forandring af landbruget er uomgængelig og en opgave, som den kommende regering straks må tage fat på,” siger Kristine Clement.

Rapporten “Failing nature. How life and biodiversity are destroyed in Europa” kan læses HER.

Greenpeace-kommentar: Danmarks natur i alarmerende tilstand kræver akut handling

Illustration fra rapporten

København, den 29. november 2022 – En uge inden FN’s biodiversitetstopmøde COP15 løber af stablen i Montreal i Canada, er Biodiversitetsrådets Årsrapport 2022 netop udkommet. Rapporten gør det klart, at den danske natur på lange stræk er i en alarmerende ringe tilstand, og konkluderer, at Danmark er milevidt fra at nå samtlige internationale målsætninger for biodiversitet.

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur i Greenpeace siger:

“Biodiversitetsrådet maler i sin første årsrapport et dystert billede af situationen for dansk natur. Beskyttelsen af den danske natur er helt utilstrækkelig, og tabet af biodiversitet er i fuld gang til lands, i søer og i vores farvande. Hver femte art er truet af udryddelse eller allerede forsvundet fra dansk natur. Det er i den grad på tide at komme i gang med at handle for naturen.”

Kristine Clement, Greenpeace

“Naturen har desperat brug for plads og forhold, hvor den kan komme sig og trives. Det kræver en akut og grundlæggende forandring af landbruget, som bruger halvdelen af Danmarks areal til at dyrke foder køer og svin. Det må være en bunden opgave for Danmarks kommende regering at kaste en redningskrans til naturen i form af en biodiversitetslov, der sætter bindende mål for at vende tilbagegangen til fremgang for biodiversiteten inden 2030.”

Sammen med 25 andre organisationer kræver Greenpeace en dansk biodiversitetslov, der skal sikre:

 1. I 2030 skal 30 procent af arealet på land og 30 procent af havets areal være beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet.
 2. I 2050 skal biodiversiteten og naturen i Danmark være i god trivsel og gunstig tilstand.
 3. Et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Bannerfoto: Naturskøn bjergegn i Karpaterne i Rumænien. Foto: Greenpeace

Illustration fra rapporten
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Steen Ole Rasmussen

  Ingen statsledere deltager i biodiversitetens COP-15: https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/16/paris-agreement-architects-urge-leaders-to-reach-deal-at-cop15-biodiversity-talks-aoe

  Mødet finder sted samtidigt med, at der afholdes VM i fodbold, som på trods af de andre udfordringer, som verdens lederes prioriterer før alt andet, tager langt mere opmærksomhed end biodiversitetskrisen!

  Der er stadig en stor procentdel af verdensbefolkningen, også befolkningen her i DK, der har svært ved at forklare, hvad “biodiversitet” er.

  Den dagsorden der styrer individets opmærksomhed ned i dagligdagens detalje hænger umiskendeligt sammen med en forståelse for udviklingen, som på ingen måde er identisk med evolutionen. Den store forkromede fortælling om udviklingen, som vore ledere lever af at sprede, er ikke identisk med evolutionen selv.

  Vi savner en fundamental forståelse for vor forankring i naturen, evolutionen, som på ingen måde er identisk med den menneskelige fortælling om udviklingen. Bare det at forstå forskellen volder de fleste besvær.

  Ove Kaj Pedersen står som hovedeksponenten for den ideologi, der styrer opmærksomheden i toppen af det moderne danske samfund. Hans fortælling om udviklingen er bygget op om en falsk forestilling om en nærmest naturgiven nødvendighed i tæt forbindelse med eller ligefrem identitet med evolutionen. Han slipper ad sted med forvekslingen af evolutionen med udviklingen, eller sin identifikation af konkurrencestaten med den højere naturgivne nødvendighed, fordi hverken han eller andre kan eller vil forstå den nødvendighed, som er langt mere fundamental end hans kun sociale nødvendighed. På den måde er han eksponent for det kognitive svigt, der ligger til grund for vore statslederes syge indrangering af problemstilingerne i forhold til hinanden.

  Man tror at politisk, social og økonomisk succes kan bruges til noget i en verden, hvor klimaet, den biologiske mangfoldighed og de naturligt givne livsbetingelser i øvrigt er ødelagt/forsvundet takket være den politiske og individuelle succes med at prioritere økonomi og magt før alt andet og/eller identificere sin UDVIKLING med evolutionen.

  Jeg oplever et kæmpe behov for et forpligtende oplysningsarbejde her.

  Det begynder med opbygningen af forståelsen for mangfoldigheden af livsformer, som omgiver den enkelte og ender op i den for “udviklingen” yderst prekære position i hovederne på top og bund i samfundet.

  Jeg tror at nøglen til en mere forpligtende social selvbeskrivelse ligger i udviklingen af og forståelsen for forskellen mellem evolution og udvikling.

  Søg på: “Evolution vs udvikling” (via min gud, google)

 2. Ja det er fortvivlende – og svært at være potentiel kommende farmor med søn/svigerdatter i fertilitetsbehandling – hvad skal der blive af planeten til de børn der kommer? Trist og meget skræmmende og ufatteligt at verdens ledere ikke kan eller vil forstå hvor alvorligt det er……

  • Steen Ole Rasmussen

   Hej Wendie
   Jeg tror, at det er meget vigtigt, at du, vi, begynder at koble de udfordringer, som vi står over for, op på de store linjer, dvs. at vi ser fx det problem som din søn og svigerdatter har, som konsekvens af eller potentiel konsekvens af en syg udvikling!

   Det er bydende nødvendigt, at den enkelte kan se sig selv og det denne gør i forhold til de store linjer og den falske udvikling, som dyrkes oppe fra og ned, inde fra og ud fra de kun økonomiske og politisk magtlogiske former for autistisk indre nødvendighed på bekostning af livet, som det er i langt mere fundamental forstand.

   Jeg så Scavenius, klimaordfører for Alternativet i Deadline, hvor hun skulle forsvare sit ekstravagante overforbrug af flyrejser! Den klarede hun ikke.

   Hvis hun havde haft bare skyggen af personlig integritet og en konsekvent tilgang til sin insats på alle niveauer, så kunne hun have grebet bolden og sendt den tilbage i hovedet på Marcus Rubenius, der dybest set var ude efter den pointe, som hun hængte sig i, at man ikke kan gå efter den enkelte, så længe løsningen ikke er doceret oppe fra og ned.

   Det må komme alle steder fra, men individet, den enkelte er med sit engagement og fundering i virkeligheden nødt til at melde ind og forstå for at kræve respekt for virkeligheden.

   Scavenius er en død sild i min optik fra nu af.

   Marcus Rubin var kun ude på at finde et svagt punkt, som afsæt for argumentet for aldrig at udskamme nogen eller noget for noget som helst, således at politikens brugersegment fortsat kan smøres med reklamer for overforbrug af livets betingelser.

Skriv en kommentar