Gylle kan sprede resistens mod antibiotika

Gylle 4,2 Mb

Gødning fra landmændenes stalde kan videreføre gener, der gør bakterier antibiotikaresistente, viser nye analyser af danske jordprøver. Også gylle kan sprede antibiotikaresistens, som i sidste ende havner i mennesker. Det skrev videnskab.dk 25. februar 2016.

Man skulle tro, at gødning fra husdyr var bedre for mennesker og miljø end kunstigt fremstillet gødning. Men forskning viser, at husdyrgødning og gylle kan sprede antibiotikaresistens i jorden.

I et nyt studie har britiske og danske forskerne for eksempel fundet ud af, at jord gødet med husdyrgødning indeholder mange flere gener for antibiotikaresistens end kunstgødet jord. Opdagelsen er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports.

bent_tolstrup_christensen_medium

Professor Bent T. Christensen, ÅU.

»Mine britiske forskerkolleger finder en klar forbindelse mellem antibiotikaresistensgener i jord og udbringning af husdyrgødning. Det er ret enestående,« siger Bent Tholstrup Christensen, professor i jordens frugtbarhed ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Bent T. Christensen administrerer det danske jordarkiv Askov Long-Term Experiment. Hans britiske forskerkolleger har lavet DNA-analyser af jordprøver fra arkivet indsamlet i perioden 1923 til 2010.

Nogle af jordprøverne er fra marker, der udelukkende er blevet gødet med husdyrgødning siden 1894, mens andre er fra marker, der i samme periode kun har fået kunstgødning.

Analyserne viste, at niveauet af antibiotikaresistens steg markant over tid i jordprøverne fra de marker, der havde fået husdyrgødning. Stigningen skete i takt med, at der opstod antibiotikaresistens i sundhedsvæsenet og i landbruget. I jordprøverne fra de kunstgødede marker forblev antibiotikaresistensniveauet derimod lavt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.