Gylle 4,2 Mb

Gødning fra landmændenes stalde kan videreføre gener, der gør bakterier antibiotikaresistente, viser nye analyser af danske jordprøver. Også gylle kan sprede antibiotikaresistens, som i sidste ende havner i mennesker. Det skrev videnskab.dk 25. februar 2016.

Man skulle tro, at gødning fra husdyr var bedre for mennesker og miljø end kunstigt fremstillet gødning. Men forskning viser, at husdyrgødning og gylle kan sprede antibiotikaresistens i jorden.

I et nyt studie har britiske og danske forskerne for eksempel fundet ud af, at jord gødet med husdyrgødning indeholder mange flere gener for antibiotikaresistens end kunstgødet jord. Opdagelsen er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Scientific Reports.

bent_tolstrup_christensen_medium
Professor Bent T. Christensen, ÅU.

»Mine britiske forskerkolleger finder en klar forbindelse mellem antibiotikaresistensgener i jord og udbringning af husdyrgødning. Det er ret enestående,« siger Bent Tholstrup Christensen, professor i jordens frugtbarhed ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Bent T. Christensen administrerer det danske jordarkiv Askov Long-Term Experiment. Hans britiske forskerkolleger har lavet DNA-analyser af jordprøver fra arkivet indsamlet i perioden 1923 til 2010.

Nogle af jordprøverne er fra marker, der udelukkende er blevet gødet med husdyrgødning siden 1894, mens andre er fra marker, der i samme periode kun har fået kunstgødning.

Analyserne viste, at niveauet af antibiotikaresistens steg markant over tid i jordprøverne fra de marker, der havde fået husdyrgødning. Stigningen skete i takt med, at der opstod antibiotikaresistens i sundhedsvæsenet og i landbruget. I jordprøverne fra de kunstgødede marker forblev antibiotikaresistensniveauet derimod lavt.

Visited 10 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.