Iltsvindet ville ikke give slip

iltsvind_sostjerne

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november. Årets fjerde og sidste rapport om iltsvind i de danske farvande viser, at områder med større havdybde fortsat lider af iltsvind. Det viser en rapport fra DCE, 25. november 2016.

Iltsvindet i de værst ramte områder er intenst med iltfrie forhold og frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. De værst ramte områder var i midten af november det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og den vestlige del af Ærø Bassinet i Det Sydfynske Øhav.

I 2014 var der også iltsvind i november, men slet ikke så kraftigt som i år. Ifølge den seneste iltsvindsrapport er det en kombination af overskud af næringsstoffer og manglende efterårsstorme, der er skyld i, at det i år er vanskeligt at slippe af med iltsvindet.

iltsvindkort_2014-11_flade_smhip_25447fac0biltsvindtkort_2016-11_flade_46ad63aeec

Selv om iltforholdene blev forbedret fra midt i oktober til midt i november i 2016 fx i det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og Det Sydfynske Øhav, så var iltforholdene i disse og andre iltsvindsramte områder alligevel usædvanlig dårlige for årstiden bl.a. sammenlignet med forholdene midt i november 2014.

Perioden fra slutningen af oktober til midten af november var karakteriseret ved, at vinden var under langtidsmidlen, hvilket var særlig markant sidst i perioden. Temperaturen var jævnt aftagende og på niveau med langtidsmidlen indtil sidst i perioden, hvor temperauren faldt betydeligt. I de dybere områder, hvor lagdelingen var stærkere, har vinden ikke kunnet bryde lagdelingen og har derfor heller ikke kunnet tilføre ilt til bundvandet.Der kan kun komme ilt til bundvandet i de berørte områder ved længerevarende kraftigt blæsevejr eller en god storm. I modsat fald vil iltsvindet kun forbedres langsomt og potentielt kunne strække sig ind i 2017.

Læs hele rapporten: Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2016. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.