Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står stadig vagt om den landbrugspakke, han og regeringen selv stod bag i 2016. Foto: Wikipedia.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen erklærede mandag 14. januar 2019 sin uforbeholdne støtte til både landbruget og især landbrugspakken på en dag, hvor nye tal viste, at udledningen af kvælstof ikke er faldet, som den burde ifølge pakken.

Så klar var meldingen til et møde hos Sønderjysk Landboforening i Agerskovhallen, hvor Løkke Rasmussen var indforskrevet som hovedtaler.

Tidligere på dagen havde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ellers kritiseret skarpt, at landbruget ikke ser ud til at levere på kravene til udledning. Det viser tal fra den såkaldte Novana-rapport (se nedenfor).

“Det holdt hårdt at få pakken indført. Men vi står stadig vagt om den,” sagde Lars Løkke Rasmussen imidlertid fra talerstolen og tog dermed afstand fra Jakob Ellemann-Jensens kritik.

Miljødata i NOVANA-2017: Landbrugspakken smuldrer

Forskerforum.dk skriver 15. januar 2016:

Fra foråret 2016 fik landbruget ret til at sprede mere kvælstof, og siden har de årlige NOVANA-rapporteringer været ventet med spænding, fordi de måler, hvor meget af kvælstoffet, som ikke optages i planter, men ender i vandmiljøet (havet).

Og modsat forventningen falder tallene ikke i NOVANA-2017, som Miljøministeriet netop har frigivet tal fra: Der blev udledt cirka 60.000 tons kvælstof eller forurening til vandmiljøet – og det er som årene forud.

Det er rigtig dårlige nyheder for regeringens landbrugspakke, som altså slet ikke lever op til sine forudsætninger (måltal ca. 54.000 tons). Og det er meget dårlige nyheder for miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, for de 60.000 tons ligger meget langt fra EU’s måltal på 42.000 tons i 2021, hvor Danmark risikerer at få en miljøsag på halsen. Endelig er det dårlige nyheder for landbruget, som tilsyneladende ikke har levet op til sine forpligtelser i Landbrugspakken.

Landbrugspakken blev vedtaget i 2016, men kostede Eva Kjer Hansen (V) ministertaburetten, fordi der var fiflet med tallene, så udledningerne tilsynelandende ville falde. Kritikerne synes nu at få ret.

Ifølge et fakta-forklaringsnotat fra AU-DCE er 2017-tallene udtryk for, at Landbrugspakkens forventede/forudsatte baseline-effekt ”ikke er indtruffet”. AU-DCE er sat til at udrede mulige forklaringer i et nyt notat.

Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen udtrykker overraskelse over kvælstoftallene. De er så alarmerende, at han højst usædvanligt kritiserer landbruget for ikke at have leveret på deres del af Landbrugspakkens aftaler: ”Vi har nogle klare mål om, at forbedre vandmiljøet, og det er nogle mål, som vi skal nå. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at der ikke er blevet leveret på de aftalte tiltag. Det er klart, at en del af ansvaret ligger politisk – den tager vi på os – og en del af ansvaret ligger hos landbruget, som også må tage deres del af opgaven på sig”.

Kvælstof-nyheden er rigtig dårlig for landbruget, som nu kan se frem til, at der kommer stramninger med mere målrettet regulering. Landbrugslobbyen Landbrug og Fødevarers formand Martin Merrild forsøger at bortforklare; “2017 var et regnfuldt år med ekstra afvaskning”. Men det er en bortforklaring, for AUs data er korrigeret for afvaskning (afstrømnings-korrigerede tal).

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen spiller rollen som regeringens skrappe kritiker af landbrugets mangelfulde forureningsbekæmpelse, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen lover at “stå vagt” om erhvervets fordelagtige landbrugspakke.

Bæredygtigt Landbrug har i på sin side en igangværende lobbykampagne i Folketinget for at underminere og ændre de givne miljødata på landbruget og dermed udskyde stillingtagen til Landbrugspakken.

Det er en overraskelse, at Miljø- og fødevareministeriet har frigivet kvælstof-nyheden nu. FORSKERforum havde fået at vide, at data først ville blive offentliggjort om en måned (14. februar). Men offentliggørelsen kan ses som uundgåeligt oplæg til det rivegilde, der kommer i Folketinget om Landbrugspakkens smuldrede  forudsætninger. Ministeren skal nemlig inden for kort tid indkalde til drøftelser af ”den videre indsats for målrettet regulering og i forhold til etablering af kollektive virkemidler med henblik på at sikre bedre fremdrift”, som det kryptisk anføres i ministerens pressemeddelelse.

Læs den originale artikel med links på Forskerforum.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.