Ny prognose: Flere hundrede nye økologer i 2017

Den sunde fornuft går sin sejrsgang med en sådan styrke, at selv Landbrug & Fødevarer må begejstres.

Danske virksomheder mangler økologisk svine- og oksekød, og asiatiske forbrugere betaler gerne 50 kroner for en pose dansk, økologisk müsli. Eksporten af dansk økologi stiger, og det samme gør landmændenes interesse for at lægge om til økologisk drift. Den tendens fortsætter i 2017.

Det viser nye tal fra Seges Økologi, der hører under Landbrug & Fødevarer. Det såkaldte videncenter har foretaget en rundspørge til rådgivningscentrene for at høre deres forventninger til omlægning af areal til økologi i 2017.

Økologichef Kirsten Lund Jensen hos Landbrug & Fødevarer.

På baggrund af de gennemførte omlægningstjek og øvrige økologirådgivning forventer de, at der i år vil blive ansøgt om økologisk arealtilskud til 22.000 nye ha. Det er fordelt på 17.500 ha fra omkring 200 nye bedrifter og 4.500 ha fra 100 eksisterende bedrifter. Hovedparten af det nye areal kommer fra bedrifter med planteavl samt blandede bedrifter med svin, fjerkræ og kødkvæg. I dag findes der omkring 2.600 økologiske landbrug i Danmark.

Prognosen glæder Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer:

”Der er rigtig mange landmænd, der lige nu overvejer, om de skal lægge om til økologi. Efterspørgslen på de økologiske varer stiger og stiger, og derfor er det en god forretning at producere økologisk,” siger hun og fortsætter:

”Der er i de seneste par år kommet rigtig mange nye økologiske mælkeproducenter, griseproducenter og fjerkræavlere. De efterspørger alle økologiske korn og grovvarer til deres dyr. Efterspørgslen er derfor steget meget mere end produktionen hos planteavlerne.”

Når selv den royale familie foretrækker at klappe økokalven, kan det ikke gå helt galt for fremtidens landmænd.

Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer nu endnu flere landmænd til at overveje, om en omlægning til økologi kan være en mulighed for dem:

”Jeg synes jo, at det er en skam, hvis vi for eksempel ikke kan producere nok økologisk korn og grovfoder herhjemme,” siger Kirsten Lund Jensen.

Denne pressemeddelelse stammer fra Via Ritzau, Ritzaus pressetjeneste.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.