Alternativet klager til Ombudsmanden over klimaminister Lars Aagaards håndhævelse af, hvornår klimamålet for 2025 er opnået. – Det gør vi, fordi klimaministeren udregner, hvorvidt vi når 2025-målet på en anden måde, end der står i klimaloven, siger klimaordfører Torsten Gejl. Det er Lars Aagaard til venstre i billedet. Skærmbillede

Klimaminister Lars Aagaard afdramatiserede krav til landbruget, men ministeren afviser at have kendskab til udvalgets arbejde, selv om en af hans embedsmænd sidder tæt på

AF JØRGEN ØLLGAARD, journalist

Ekspertgruppen for en grøn skattereform, hvis mest kildne opgave er at komme med forslag til CO2-afgift på landbruget, kommer med sin anbefalinger på et pressemøde d. 21. februar. Det sker efter flere udsættelser.

Afrapporteringen skulle egentlig være sket ”senest i efteråret 2023”, men blev så udsat, bl.a. med henvisning til, at der skulle indregnes nye data om lavbundsjorde. Og de del-data fra Aarhus Universitet viste angiveligt, at udledningen var cirka to millioner ton drivhusgasser mindre end tidligere beregninger – og det brugte klimaminister Lars Aagaard til at afdramatisere, hvad der kan kræves af landbruget. Han erklærede, at målsætningen 2025 dermed er indfriet. Og landbrugets lobbyister bakkede ham op, for de ser ud til at slippe (nemmere) i de kommende år.

Med den politiserede udmelding med afdramatisering lagde ministeren pres på Svarer-udvalget om ikke at komme med drastiske forslag angående landbruget.

Ministeren: ’Ikke kendskab til udvalgets arbejde’

Men forskerne i Aarhus blev tilsyneladende overraskede over, at ministeren brugte delresultater til at foregribe sagen og advarede mod at bruge dem til at afdramatisere før der foreligger mere valide data.

Oppositionspolitikere beskyldte ministeren for at misbruge en halv sandhed.

Ministeren var indkaldt til samråd i Folketinget torsdag, og her fastholdt ministeren brugen af tallene. Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl, spurgte om delresultaterne vil føre til slækkede krav til landbruget i Svarer-udvalgets rapport?

Ministeren svarede, at selv om 2025-målet var nærmest i mål, så har Regeringen ikke aflyst klimainitiativer. Og så sagde han, at han ikke har kendskab til Svarer-udvalgets arbejde. (SE INFORMATIONS REPORTAGE)

Alternativets ordfører konstaterede bagefter, at han vil klage til Ombudsmanden over at ministeren manipulerer, når han kun opererer med deldata og målår 2025, hvor Klimaloven siger, at det skal opgøres som et gennemsnit af 2024, 2025 og 2026.

Klimaministeren har sin mand i sekretariatet

Professor Michael Svarer. Privatfoto

Udvalgets medlemmer – med Michael Svarer i spidsen – består af økonomer, herunder en enkelt miljøøkonom, men ingen miljø- eller klimaeksperter med naturvidenskabelig baggrund.

Men nok så vigtigt er udvalgets sekretariat tungt besat af embedsmænd, og selv om sekretariatet angiveligt skal være ”uafhængigt” af ministerierne, består det af topembedsmænd, der først og fremmest skal være loyale over for deres minister (jf. embedsmandsdyderne), og dermed rapportere løbende om udvalgets arbejde til deres ressortministerium.

GYLLE.Dk har fået aktindsigt i, hvilke embedsmænd, der sidder tæt på. Det afslører at der er mange, som kan repræsentere deres ministers interesser og kan afrapportere tilbage til ministeren.

Ekspertgruppen er støttet af et sekretariat i Skatteministeriet.

Som medvirkende / bisiddere for sekretariatets analyser sidder såmænd en fra Klimaminister Aagaards eget ministerium: afdelingschef Henrik Kjærgaard (politolog), der i ministeriet bl.a. arbejder med klimafremskrivninger, som skal understøtte ”opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 skal være reduceret med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990”.

Fødevareministeren har også sin mand med

Også Fødevareminister Jacob Jensen har sin repræsentant i udvalget, nemlig afdelingschef Hanne Lund-Christensen (økonom,. chef for kontoret for nationalt landbrug, analyse og viden.

Og Jacob Jensen har nok en repræsentant, nemlig fra Fødevarestyrelsen: Fødevaredirektør Teis Binderup (politolog). Hvis nogle har hørt om ham, så skyldes det, at han afdelingschef var en central embedsmand, da S-regeringen i november 2020 traf den ulovlige beslutning om minkaflivning. Han begik en alvorlig tjenesteforseelse ifølge Minkkommissionen, fik en tjenstlig advarsel og blev omflyttet i systemet.

Og så er der de øvrige menige i sekretariatet: Skatteministeriet er repræsenteret med afdelingschef Michael Skaarup (økonom). Finansministeriet med afdelingschef Lars Haagen Pedersen (økonom). Erhvervsministeriet med afdelingschef Lone Ank (økonom).

Sekretariatet styres af to økonomer. Fra Skatteministeriet kontorchef Mette Kildegaard Graversen, (miljøøkonom fra Landbohøjskolen, KU) som er chef for kontoret rådgiver for den grønne omstilling. Fra Finansministeriet: souschef Ludwig Wier (økonom).

Bannerfoto: Vandene stiger, mens politikerne tøver. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Visited 13 times, 5 visit(s) today

Kommentarer

 1. Mikael Benzon

  Den forrige regering indgik en omfattende landbrugsaftale om grøn omstilling af dansk landbrug i 2021, under Rasmus Prehn og de fleste af folketingets partier. Hvad bliver der af den aftale og forpligter den ikke den nuværende regering?

 2. Danielle Lindstrøm

  Nu gør regeringen lige det som landmændene i andre lande kæmper for at stoppe fra EU.
  Hvor dum skal man være for,at sidde i den Danske regering ??

 3. lynge madsen

  Angående dumhed, hvis du tar et kig på Ministrene har du svaret.

Skriv en kommentar