Det bliver stadigt sværere at finde sne nok til vinterskisport på grund af de hastige klimaændringer. Foto: Febe Vanermen/Unsplash

Verdens gletsjere krymper og forsvinder hurtigere, end forskerne troede, og to tredjedele af dem forventes at smelte ud af deres eksistens i slutningen af århundredet ved de nuværende klimaændringstendenser, ifølge en ny undersøgelse publiceret i Science 5. januar 2023.

Det skriver det franske dagblad Le Monde med nyhedsbureauet AP som kilde den 5. januar 2023.

Hvis verden kan begrænse den fremtidige opvarmning til blot nogle få tiendedele mindre og opfylde internationale mål for reduktion – teknisk set muligt, men usandsynligt ifølge mange forskere – så vil lidt mindre end halvdelen af klodens gletschere forsvinde, fremgår det af samme undersøgelse. For det meste små, men velkendte gletsjere marcherer mod udryddelse, sagde undersøgelsens forfattere.

I et også usandsynligt worst-case scenarie med flere graders opvarmning ville 83% af verdens gletsjere sandsynligvis forsvinde inden år 2100, sagde undersøgelsens forfattere.

Skoven kravler op i højden i takt med at gletsjerne trækker sig tilbage. Foto: Matthias Speicher/Unsplash

Artiklen i tidsskriftet Science undersøgte alle klodens 215.000 landbaserede gletsjere – ikke medregnet dem på iskapperne i Grønland og Antarktis – på en mere omfattende måde end tidligere undersøgelser. Forskerne brugte derefter computersimuleringer til at beregne ved hjælp af forskellige niveauer af opvarmning, hvor mange gletsjere der ville forsvinde, hvor mange billioner tons is, der ville smelte, og hvor meget det ville bidrage til havniveaustigningen.

Verden er nu på vej mod en temperaturstigning på 2,7 grader Celsius siden førindustriel tid, hvilket i år 2100 betyder, at vi mister 32 % af verdens gletschermasse, eller 48,5 billioner tons is samt 68 % af gletsjerne forsvinder. Det ville øge havniveaustigningen med 115 millimeter ud over, at havene allerede bliver større af smeltende iskapper og varmere vand, sagde studieleder David Rounce.

Voldsomme oversvømmelser rammer allerede nu mange lokalsamfund, der slet ikke er forberedte på de nye tider. Foto: Jo Anne Mcarthur/Unsplash

“Uanset hvad, kommer vi til at miste mange af gletsjerne,” sagde Mr. Rounce, en glaciolog og ingeniørprofessor ved Carnegie Mellon University. “Men vi har evnen til at gøre en forskel ved at begrænse, hvor mange gletsjere vi mister.”… “For mange små gletsjere er det for sent,” siger studiemedforfatter Regine Hock, en glaciolog ved University of Alaska Fairbanks og University of Oslo i Norge. “Men globalt viser vores resultater klart, at enhver grad af global temperatur betyder noget for at holde så meget is som muligt indespærret i gletsjerne.”

Det forventede istab inden 2100 varierer fra 38,7 billioner tons til 64,4 billioner tons, afhængigt af hvor meget kloden opvarmes, og hvor meget kul, olie og gas der forbrændes, ifølge undersøgelsen.

Undersøgelsen beregner, at al den smeltende is vil tilføje alt fra 90 millimeter i bedste tilfælde til 166 millimeter i værste tilfælde til verdens havniveau, 4% til 14% mere end tidligere fremskrivninger.

Kun et fuldt stop for CO2-udledningerne kan bremse stigningen i verdenshavenes vandspejl. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

”En 100 millimeter havniveaustigning fra gletsjere ville betyde, at mere end 10 millioner mennesker rundt om i verden – og mere end 100.000 mennesker i USA – vil komme til at leve under højvandslinjen, som ellers ville være over den,” sagde havniveaustigningen forsker Ben Strauss, administrerende direktør for Climate Central.

Læs hele den videnskabelige artikel.

“For steder som Alperne eller Island… er gletsjere en del af det, der gør disse landskaber så specielle,” sagde National Snow and Ice Data Center-direktør Mark Serreze, som ikke var en del af undersøgelsen, men roser den. “Når de mister deres is på en måde, mister de også deres sjæl.” Ms. Hock pegede på Vernagtferner-gletsjeren i de østrigske alper, som er en af de bedst undersøgte gletsjere i verden, men sagde, at “gletsjeren vil forsvinde.”

Gletsjere er afgørende for menneskers liv i store dele af verden, sagde National Snow and Ice Center stedfortrædende ledende videnskabsmand Twila Moon, som ikke var en del af undersøgelsen. “Gletschere leverer drikkevand, landbrugsvand, vandkraft og andre tjenester, der understøtter milliarder (ja, milliarder!) af mennesker,” sagde Ms. Moon i en e-mail. Ms. Moon sagde videre, at undersøgelsen “repræsenterer betydelige fremskridt i at fremskrive, hvordan verdens gletsjere kan ændre sig i løbet af de næste 80 år på grund af menneskeskabte klimaændringer.”

Læs hele artiklen i Science.

Bannerbillede: Bart Ros/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar