Skals Å-projektet blev gennemført i perioden 2012-2016, og finansieringen kom fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram med et samlet budget for projektet på ca. 27 mio. kr. Nu sælger Landbrugsstyrelsen 93 hektar nedstrøms dette område ved den naturskønne å. Foto: Jens Chr. Schou.

Snart bliver det muligt for private og virksomheder at opkøbe en stribe nye naturperler, som staten har investeret millioner af kroner i. Tretten vådområder og landbrugsjorder sælges ud til højstbydende, til trods for stor kritik af tidligere natursalg fra samtlige grønne organisationer. Ejendommene sælges i EU-udbud, så udlændinge kan nu også købe sig ind i Danmarks naturområder.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fortsætter tidligere regeringers brandudsalg af de skatteyderfinansierede nye naturområder, der oprettes i disse år for at dæmpe forureningen fra landbruget. Ironisk nok er det især landmænd og andre større jordejere, der tilbydes den nye natur for en billig penge.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen den 25. september 2019.

Til salg-skiltet kommer snart op ud for en række vådområder og landbrugsarealer. Det sker, når Landbrugsstyrelsen fortsætter de sidste 20 års brandudsalg af dansk natur og sælger ud af tretten forskellige landbrugsjorde og naturarealer, som siden 2014 er blevet omlagt fra lavtliggende landbrugsjord til natur.

»Det er jo at fodre hunden med dens egen hale, hvis de penge, der skal bruges til naturfonden, blandt andet kommer fra salg af værdifuld natur«, sagde Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, i 2013, da den daværende miljøminister Ida Auken (SF) satte naturgenoprettede arealer til salg.

Ud af de 13 arealer, der nu skal afhændes, ligger ni i Jylland, mens der er to på Fyn og to på Sjælland. Det største område er 140 hektar, mens det mindste er ni hektar. De 13 arealer dækker i alt 700 hektar, hvoraf 600 hektar er vådområder, mens de sidste 100 hektar er landbrugsjord, som er i overskud fra tidligere jordfordelingsprojekter.

– Landbrugsstyrelsen gennemfører jordfordelingsprojekter over hele landet, hvor lavtliggende landbrugsjord føres tilbage til vådområder. Det giver både nye naturperler og er samtidig med til at mindske udledningen af kvælstof og fosfor. I år har vi 13 områder, som venter på nye ejere, siger enhedschef Palle Graversgaard.

Åbner for udenlandske opkøb

Palle Graversgaard, Landbrugsstyrelsen

Enhedschefen udtaler ikke noget om den politiske beslutning om at fortsætte tidligere regeringers udsalg af skove, vådområder og lignende naturarealer til jordejere, der ofte opkøber dem med henblik på privat jagtudøvelse og lignende. Senest udbød Landbrugsstyrelsen 485 hektar ny jysk natur fordelt på seks ejendomme til salg i november 2018.

Stort set alle interesserede kan nu byde på statens naturarealer, mens de 100 hektar landbrugsjord er forbeholdt landmænd. På nogle af naturarealerne kan man afgræsse og tage høslæt, men man må ikke gøde, sprøjte eller lægge arealerne om. Mange af arealerne kan man desuden modtage EU-støtte på.

Man kan tjekke på www.lbst.dk, om der er særlige betingelser tilknyttet de enkelte arealer. Ejendommene sælges gennem et EU-udbud, hvilket betyder, at udlændinge også kan købe sig ind i den danske natur.

Her er de 13 områder, der udbydes til salg i denne runde.

Hvem bestemmer, hvad vi skal eje i fællesskab?

Vi har bedt den tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening, biolog Ella Maria Bisschop-Larsen, om en kommentar til det fortsatte naturudsalg. Her er hendes svar:

”Statens ejendom er vores fælleseje, og der er et klart grønt politisk flertal, der ønsker at staten går foran og viser vejen til at få større arealer med mere vild natur for at få stoppet tabet af biologisk mangfoldighed.

Ella Maria Bisschop-Larsen

Men hvem bestemmer, hvad staten må eje og hvad der skal sælges? Det kan vel ikke være en afgørelse, der træffes alene af en styrelse med krav fra Finansministeriet.

Jeg er helt klar over, at den tidligere regering ønskede at sælge så meget som muligt af statens naturejendomme for at skaffe penge i statskassen, men hvad mener den nuværende regering og hvad mener miljøministeren?

Jeg mangler klare svar på hvilke naturarealer inklusive skov skal staten eje, hvor skal de være i landet, og hvad er målet for naturen på dem.”

Visited 6 times, 2 visit(s) today

Kommentarer

 1. Ja man undres, hvorfor ikke lade offentligheden eje og have adgang til disse arealer, pengene forsvinder sikkert i det store hul, men hvis den nye regering mener noget andet, er det nu vi må få en reaktion fra dem, hvad siger de til det ? Kom ud af busken!

 2. Helle Juntermanns

  Man tror jo, at det er en dårlig vittighed. Var det ikke meningen, at vi skulle have mere natur og bedre miljø? Det lader til, at regeringen har glemt, hvorfor den blev valgt – og hvem der valgte den!

 3. Kjeld Hansen

  Gylle.dk-redaktionen spurgte 26/9 Landbrugsstyrelsen om indholdet af vendingen “EU-udbud”. Seks dage senere 2/10 fik vi dette svar:

  Tak for din henvendelse og interesse for vores udbud af vådområdearealer.
  Jeg tror, at der er tale om en uheldig formulering, når vi har brugt formuleringen, at ejendommene sælges i EU-udbud. Der ingen ændringer i forhold til tidligere. Styrelsen sælger arealer i henhold til Statens Budgetvejledning 2.2.16 med skyldig respekt for Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger, jf. De Europæiske Fællesskabers Tidende af 10.7.91., nr. C 209/3, som ikke er i strid med EU reglerne. Styrelsen sælger ikke arealerne i EU-udbud. Vi udbyder kun arealerne nationalt, hvilket er fuldt lovligt.

  I forhold til landbrugsloven er der dog ikke særlige begrænsninger for personer på nationalitet ved køb af ejendomme. Dog skal virksomheder registreret uden for EU og EØS altid indhente tilladelse fra landbrugsstyrelsen til køb af landbrugsejendomme.

  Men udlændinge uden tilknytning til DK skal have tilladelse fra justitsministeriet til køb af fast ejendom i DK efter erhvervelsesloven
  https://um.dk/da/rejse-og-ophold/visum–og-opholdsregler-i-danmark/udlaendinges-indkoeb-af-fast-ejendom-i-danmark/

  Vi er ikke vidende om tilfælde om direkte tilladelser, til udlændinge der ikke er bosat eller arbejder i DK. De kan dog meget nemt investere i danske eller europæiske virksomheder.

  Venlig hilsen
  Kristian Eg Gadegaard
  Specialkonsulent | Jordfordeling & Landbrugslov

Skriv en kommentar