Naturen kan hjælpe os, når vi rammes af ekstremt vejr

EKSTREMT VEJR // KLIMA – Oversvømmelser, hedebølger, storme og tørker bliver mere almindelige, i takt med at temperaturerne stiger, så vi er nødt til at finde nye måder at beskytte vores byer og samfund på. Naturen selv byder på mange løsninger, og det skal vi […]

Verdens lande med flest økologiske trusler

Institut for Økonomi og Fred udgav for nylig sit foreløbige økologiske trusselregister, der undersøger antallet af økologiske trusler, som 157 lande og territorier står over for. Registret fokuserer på befolkningsvækst, vandmangel, fødevareusikkerhed, tørke, oversvømmelser, cykloner, stigende temperaturer og havniveauer. Analysen er unik, fordi den kombinerer […]