Moderne dansk svinefabrik. Foto: Åbent Landbrug, 16. september 2018/Dyrenes Beskyttelse

Støtten til svineproduktionen og den tilhørende foderproduktion er mere end 20 gange så stor som naturpakken i den samme periode. Produktionen råder over et område, som får naturen til at ligne et frimærke. Realiteten er stadig, at svineproduktionen er på kollisionskurs med vores natur og vilde fauna. Desværre taber naturen endnu en gang. Det skriver Veganerpartiet i en pressemeddelelse den 8. december 2020 via Ritzau

Mere end 80 pct. af det danske landbrugsland anvendes til at dyrke foder til svin og kvæg, som eksporteres. Til gengæld importerer vi stadig mere frugt og grønt i stedet for selv at dyrke det. Foto: Unsplash

Veganerpartiet mener, at regeringenes naturpakke er en spand vand kastet på en skovbrand. Naturudspillet lever ikke tilnærmelsesvist op til EUs eller FNs målsætninger, og koret af entusiatiske politikere, som roser udspillet, udstiller hvor uambitiøs den danske miljøpolitik er blevet. Miljøpolitik i Danmark er blevet en øvelse i at dreje på de få knapper, som er tilbage, når vi er færdige med at lave svinekød på vores landareal og trawle i vores havmiljø.

”Øresund beskyttes med 10 millioner, som skal bruges til at genetablere stenrev og fjerne gamle fiskeredskaber. Det er en dråbe i havet. Der skal kraftige begrænsninger på bundtrawl til, hvis vi vil fremtidssikre havmiljøet”

888 millioner over 4 år til at forbedre biodiversiteten er et yndigt forsøg på at tilgodese den danske natur uden at adressere naturens udfordringer: Verdens største kødproduktion pr. indbygger og alt for meget bundtrawl. Resultatet af pakken er, at den danske foder- og svineproduktion stadig vil få mere end 20 gange så meget i støtte og have langt mere plads end den danske natur. Det danske areal forbliver et redskab til at opfede grise, og intet i naturpakken ændrer på den kurs.

Henrik Vindfeldt, VP

Henrik Vindfeldt, partileder i Veganerpartiet, udtaler:

“Aftalepartierne jubler over en pakke, der vil fastholde Danmark som naturbundskraber i EU. Vi maler haveskuret, mens huset, garagen og tilbygningen brænder. Sikke et pænt haveskur, ja, men hvad med det brændende hus? Hvis vi ikke begrænser svineproduktionen og bundtrawl kraftigt, så er der ingen fremtidssikring af vores natur- og havmiljø i udsigt.”

 • 75.000 hektar urørt skov svarer til under 2 % af Danmarks landareal. Det er et fint initiativ, men det bedste ved initiativet er måske, at danskerne nu kan gruble over, hvad den resterende skov så er, hvis den ikke er beskyttet. Det er måske ved at gå op for danskerne, at vores nationalparker og skove også i vid udstrækning er en del af en produktion.
 • “Naturnationalparker” er nu et begreb, som man har måtte tage i brug, fordi man har erkendt, at de nuværende nationalparker ikke beskytter naturen tilstrækkeligt. Man vælger derfor at etablere nye “naturnationalparker” inde i nationalparkerne, hvor man så vil forsøge at forbedre naturbeskyttelsen. Det er dog vigtigt at forstå, at de nye parker ikke vil betyde mere natur, men blot nogle indhegninger og yderligere beskyttelse af angiveligt allerede beskyttet natur. Veganerpartiet mener at alle nationalparker bør være beskyttet på niveau med de nye naturnationalparker.

Trods negative klimaeffekter poster regeringen atter 250 mio. støttekroner i mere svinekød

 • Øresund beskyttes med 10 millioner, som skal bruges til at genetablere stenrev og fjerne gamle fiskeredskaber. Det er en dråbe i havet. Der skal kraftige begrænsninger på bundtrawl til, hvis vi vil fremtidssikre havmiljøet. Det er tankevækkende, at stederne med mest skibstrafik er de mest beskyttede, fordi man pga. søfartssikkerhed ikke kan bundtrawle. Det overordnede mål for vores havmiljø bør være, at vi stopper med at ødelægge det. Dette initiativ kommer ikke til at have en målbar effekt.
 • Udarbejdelsen af en “strategi for truede arter” og etableringen af et biodiversitetsråd kan udelukkende lede til det samme, som vi allerede ved. Naturen skal have langt større og sammenhængende arealer. Det kan udelukkende lade sig gøre, hvis Danmark ikke fastholder positionen som det, relativt til vores størrelse og befolkning, mest opdyrkede og kødproducerende land i EU.
Søren Mark Jensen

Veganerpartiets natur- og miljøpolitiske rådgiver, Søren Mark Jensen, udtaler: “Det lugter af symbolpolitik, og det kommer ikke til at give et mærkbart bidrag til at stoppe biodiversitetsfaldet i Danmark. Vi kommer stadig til at være det mest opdyrkede land i EU, og vi kommer stadig til være bundskrabere i naturbeskyttelse.”

Veganerpartiet stiller sig uforstående overfor, at svineproduktionen i en sådan grad prioriteres over danskernes mulighed for at få en mangfoldig natur.

Banner: Maleri af jysk svinestald, fodersiloer og gylletank. Danmark er det land i verden med flest grise pr. indbygger. Staldene er store automatiserede anlæg, hvor fodring sker automatisk og afføring presses ned gennem riller i gulvet, hvorefter det pumpes ud i gylletanke. Mere end 9 ud af 10 grise er i den konventionelle produktion og forlader ikke staldbygningerne, før de skal transporteres til slagtning. Fotomontage: Veganerpartiet

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Leif Iversen

  Hej Kjeld hvor er det dejligt at der bliver rusket op i de sløve politikere, man skulle tro, at de alle sammen er købt af svinefabrikken Danmark. Lad os få veganerpartiet ind i folketinget, så der kan blive ryddet op.
  Og tusind tak for din indsats.

 2. Leif Iversen

  Og tusinde tak til Henrik Vindfeldt for alt det han gør for at få folk til at vågne op.

Skriv en kommentar