Indtil år 1900 var gråsælen  ret almindelig i Danmark, men jagt og anden efterstræbelse bl.a. fra fiskere medførte, at arten stort set forsvandt fra danske farvande.Den genindvandrede i 2003, men nu betaler miljøministeren skydepræmier for arten. Foto: Mateusz_Wlodarczyk/Wikipedia

Til trods for status som nøgleart for udpegning af beskyttede lokaliteter efter habitatdirektivet betaler miljøminister Lea Wermelin for drab på 32 gråsæler – overvejer om der skal skydes flere

I de første tre måneder af 2020 er der blevet dræbt 32 gråsæler af fire fiskere, der tilsammen har kunnet hæve en økonomisk præmie på 200.000 kr. hos miljøminister Lea Wermelin. Yderligere seks gråsæler er skudt på ”frivillig” basis, dvs. gratis, efter at forsøgsperioden udløb. Det oplyser miljøministeren i et svar til et naturbekymret medlem af Folketinget, Peter Juel-Jens (V).

Gråsælens udbredelse. Kilde: Wikipedia
Miljøminister Lea Wermelin

”I årene 2016-2019 blev der kun skudt 2-3 gråsæler, selvom kvoten var på 40. Dette forsøg med betaling skulle vise, om det var muligt at nedlægge et større antal sæler. Der er efter forsøget med betalt regulering skudt yderligere 6 sæler på frivillig basis. Kvoten på 40 sæler er således ikke udnyttet i 2020 selv om Miljøstyrelsen betalte for regulering i 3 måneder.”

Indtil år 1900 var gråsælen ret almindelig i Danmark, men jagt og anden efterstræbelse bl.a. fra fiskere medførte, at gråsælen stort set forsvandt fra danske farvande. Det var en almindelig opfattelse, at sæler i almindelighed, og herunder også gråsælen, skadede fiskeriet. I 1889 skærpedes bekæmpelsen af ”en af Fiskernes værste Fjender”, og der blev indført præmiering for hver enkelt nedlagt sæl. Begrebet ”jagt” blev erstattet af ordet ”bekæmpelse”.

MF Peter Juel-Jensen (V) har spurgt miljøministeren om gråsælernes fredning

Staten gik så vidt, at der fra 1889 og op til 1927 blev udloddet skydepræmier for hver sæl der blev skudt, og i denne periode blev der skudt mere end 35.000 sæler i de danske farvande. Staten finansierede også dengang en skydepræmieordning, hvor der blev stillet militærrifler og ammunition til rådighed for forfølgelsen.

Gråsælerne blev fredet i 1967, men var på det tidspunkt stort set udryddet i Danmark. Den indvandrede igen, men ikke før 2003 blev den første nyfødte unge af gråsæl i dansk farvand igen set på Rødsand syd for Gedser.

Dyrenes Venner sig OK

Redaktionen har bedt formand Peter Mollerup fra dyreværnsorganisationen Dyrenes Venner om en kommentar. Her kommer et uddrag:

Peter Mollerup, Dyrenes Venner

“Vi er principielt imod jagt på vilde dyr, men erkender at der nogle steder kan være problemer med at fiskere, der i øvrigt udøver en for havmiljøet skånsom fangst på fisk, får deres fangstredskaber ødelagt. I takt med at gråsæler genindvandrer i danske farvande, øges problemet, idet de store gråsæler kan anrette større skader på fangstredskaberne end de meget mindre spættede sæler. (…)

Der er ikke tale om skydepræmie i lovmæssig forstand, idet skydepræmie betyder, at der er fastsat regler om at enhver jæger, der skyder nærmere bestemte arter af dyr kan få en præmie i form af et fastsat beløb pr dyr, der nedlægges. 

Den viden, som de indsamlede gråsæler skal bidrage med, finder vi er væsentlig, da den kan bidrage til, at man kan fastslå om reguleringen rammer sæler, der helt er slået sig på at tømme garn, eller det er sæler, der tilfældigt har kastet sig over et garn med fisk. En regulering vil begrænse problemet i første tilfælde, men ikke i andet tilfælde.

DV anser, at da der for tiden er så meget pres på for at genåbne jagt på sæler, er det vigtigt at få den omhandlede øgede viden, idet det er vort håb, at denne viden kan forhindre en åbning af jagten.”

Læs hele svaret fra Dyrenes Venner her: Jagtregulering på gråsæler

I 2003 blev den første nyfødte unge af gråsæl i dansk farvand igen set på Rødsand syd for Gedser. Foto: Nick Fewings/Unsplash

Miljøminister Lea Wermelin oplyser endvidere, at i forbindelse med evaluering af det aktuelle forsøg vil man se på muligheden for en udvidelse af kvoten. Ministeren oplyser dog ikke, om der atter vil blive udbetalt skydepræmier.

Bannerfoto: Annie Spratt/Unsplash

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Wilhelm Lorenzen Fabricius

  6250 kr pr sæl, en gevaldig pris, må man sige, når man egentlig tænker på, det var fiskerne, der skulle have lov at betale for at skyde dem. Hvis vi skal se dette som andet og mere, end bare afløb for en barnagtig irritation, er det vel omkostninger ved at drive et erhverv? Skal samfundet også betale købmanden for at opsætte en ballepresser eller kokken for at anskaffe et køleskab? Det er helt hul i hovedet, at samfundet skal betale for, at fire fiskere forringer vores natur, så de (evt, men jeg tror det ikke) kan tjene flere penge.
  Mon ikke det er tid til, at Danmark får et miløjministerium?

 2. Annette Rosenmunthe

  Farvel til Danmarks natur! Sæler anskydes let og har vel lige så meget ret til deres liv i havet, som vi! Jægere har det med at udnævne alle dyr til skadedyr.

 3. Ulla Nybo Jakobsen

  Når man tænker noge år tilbage så var der var for mange sæler og der gik sygdom i dem og de døde en lang og pinefuld død. Sådan går det hver gang der bliver for mange dyr efter en fredning. Der går sygdom i dem og de er lang tid om at dø. Vi så det med sælerne og sidst med rådyrene. Hvorfor ikke indfører jagttider på dyrene når flokkene kommer op på et betragteligt antal dyr?

 4. Marek Cuhra

  FY FOR SATAN ! – dette er simpelthen SKAMMELIGT !!!

Skriv en kommentar