#2: Tallene lyver ikke – og dog…

Løbendepriser

Det går bare forrygende med landbrugseksporten, ikke sandt?

Fristelsen til at pynte sig med lånte fjer kan være svær at modstå, men for nogle private organisationer som f.eks. Landbrug & Fødevarer er det nærmest en livsstil at drive gæk med tallene.

Tag nu påstanden om landbruget som Danmarks vigtigste erhverv, der år efter år hiver stadig flere milliarder af kroner hjem til fædrelandet. Og tallene beviser jo påstanden, ikke sandt? Den stejlt stigende kurves himmelflugt (øverste billede) siden 1970 er ikke til at komme udenom – eller hva’?

Fastepriser

I virkelighedens verdens har landbrugseksporten ikke ændret sig stort i de sidste mange år. I faste priser toppede den tilbage i midten af 1980’erne, hvor flæskepriserne var høje. Paradoksalt nok er eksporttallet for 2014 på 81,8 mia. kr., så på trods af al tale om krise i landbruget, buldrer eksporten af sted.

To slag priser er forklaringen
Løbende priser tager ikke højde for den generelle prisudvikling i samfundet (inflation) – altså, at priserne løbende stiger, fordi en krone ikke har samme værdi i dag som for eksempelvis 10 år siden. Faste priser er derimod korrigeret for prisudvikling, og ønsker man en reel sammenligning af priser over en længere tidsserier, skal man selvfølgelig anvende faste priser.

Landbrugseksporten

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.