praesfelt_505_biodiv_april

Forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere inviteres til at diskutere ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning. Biodiversitetssymposiumet arrangeres af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Oplægsholdere omfatter bl.a.:

Hovedtaler Andrew Pullin, Bangor University, UK. Pullin er leder af Centre for Evidence-Based Conservation, som støtter beslutningstagere via systematiske reviews af effektiviteten af naturforvaltnings- og politiske indgreb.

Hovedtaler John Spence ,University of Alberta, Canada. Han vil tale om skovnaturforvaltning og biodiversitet ud fra sit canadiske projekt, der omfatter 1000 hektar prøveflader og løber over 99 år. Læs mere på: http://macroecology.ku.dk/dk/biodiversitetssymposium2013/

 

Comments are closed.