4.500 vognlæs smågrise køres ud af Danmark i hvert kvartal

DS_fejl

Danmarks Statistik har kvajet sig og publiceret en regnefejl. Her kommer de korrigerede tal, der viser en mindre dramatisk udvikling end i den første nyhedsmeddelelse. Artiklens øvrige konklusioner er stadig gældende.

 

SvinskStatistik

Til trods for de påståede økonomiske vanskeligheder i svineindustrien vokser produktionen støt. I øjeblikket oplagrer EU usælgeligt svinekød for millioner af skatteyderkroner, mens der produceres på livet løs.

Der blev slagtet 5,3 mio. svin i Danmark og eksporteret 3,0 mio. svin til slagtning i fjerde kvartal 2015, hvilket giver en produktion på 8,3 mio. svin. Det er en stigning på 6,8 pct. i forhold til samme kvartal året før, og den sætter dermed rekord.

Det skriver Danmarks Statistik (se de korrigerede tal øverst oppe).

Lidt over hvert tredje svin bliver eksporteret levende til opfedning i udlandet. Det er hovedsageligt smågrise, der bliver eksporteret. Der blev eksporteret 2,9 mio. smågrise i fjerde kvartal 2015, og det
svarer til, at der kørte ca. 4.500 lastbiler med i snit 650 smågrise over grænsen i de sidste tre måneder af 2015. Det er først og fremmest Tyskland og dernæst Polen, som aftager smågrisene og opfeder dem til slagtning. Danmark er den største eksportør af smågrise i Europa.

Svine_slagteDR

Der produceres konstant for meget svinekød i EU.

Også i 2015 blev der ydet lagerstøtte til usælgeligt svinekød. De danske slagterier søgte om tilskud til oplagring af mere end 13.000 tons, hvilket var en femtedel af ca. 60.000 tons, som slagterier i EU-landene søgte  støtte til oplagring af.

Danmark var sammen med Spanien dermed et af de lande, som brugte ordningen flittigst. De danske ansøgninger løb op i et samlet støttebeløb på knap 25 millioner kroner. Med tilskuddet får slagterierne tilskud til de udgifter, som er forbundet med oplagring af svinekødet i autoriserede frysehuse. Formålet er at trække svinekød ud af markedet, så svinepriserne kan stabilisere sig.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.