DS_fejl
Danmarks Statistik har kvajet sig og publiceret en regnefejl. Her kommer de korrigerede tal, der viser en mindre dramatisk udvikling end i den første nyhedsmeddelelse. Artiklens øvrige konklusioner er stadig gældende.

 

SvinskStatistik
Til trods for de påståede økonomiske vanskeligheder i svineindustrien vokser produktionen støt. I øjeblikket oplagrer EU usælgeligt svinekød for millioner af skatteyderkroner, mens der produceres på livet løs.

Der blev slagtet 5,3 mio. svin i Danmark og eksporteret 3,0 mio. svin til slagtning i fjerde kvartal 2015, hvilket giver en produktion på 8,3 mio. svin. Det er en stigning på 6,8 pct. i forhold til samme kvartal året før, og den sætter dermed rekord.

Det skriver Danmarks Statistik (se de korrigerede tal øverst oppe).

Lidt over hvert tredje svin bliver eksporteret levende til opfedning i udlandet. Det er hovedsageligt smågrise, der bliver eksporteret. Der blev eksporteret 2,9 mio. smågrise i fjerde kvartal 2015, og det
svarer til, at der kørte ca. 4.500 lastbiler med i snit 650 smågrise over grænsen i de sidste tre måneder af 2015. Det er først og fremmest Tyskland og dernæst Polen, som aftager smågrisene og opfeder dem til slagtning. Danmark er den største eksportør af smågrise i Europa.

Svine_slagteDR
Der produceres konstant for meget svinekød i EU.

Også i 2015 blev der ydet lagerstøtte til usælgeligt svinekød. De danske slagterier søgte om tilskud til oplagring af mere end 13.000 tons, hvilket var en femtedel af ca. 60.000 tons, som slagterier i EU-landene søgte  støtte til oplagring af.

Danmark var sammen med Spanien dermed et af de lande, som brugte ordningen flittigst. De danske ansøgninger løb op i et samlet støttebeløb på knap 25 millioner kroner. Med tilskuddet får slagterierne tilskud til de udgifter, som er forbundet med oplagring af svinekødet i autoriserede frysehuse. Formålet er at trække svinekød ud af markedet, så svinepriserne kan stabilisere sig.

Comments are closed.