UlvHver 10. skandinaviske ulv vil blive dræbt i en storstilet licensjagt, som gennemføres i disse uger på den svenske side af den norsk-svenske grænse.

– Alt for mange, mener det norske Naturvernforbundet.

– Langt fra nok, siger bønder og jægere. Det skriver NRK i Norge, 28. januar 2015.

Ulvejagt_udbredelse
Ulvene lever især i Sverige, men tæt på den fælles norsk-svenske grænse.

Jagten medfører, at hver 10. ulv i den fællesskandinaviske ulvestamme på 400 dyr, skal dræbes. Årsagen er, at ulvene formerer sig hurtigere end myndighederne vil acceptere. I alt 44 ulve skal dræbes i løbet af nogle vinteruger. I tre svenske fylker er hundredvis af jægere på ulvejagt.

Størsteparten af jagten foregår i områder, som grænser op mod Norge. Nogle norske fagfolk tror, at jagten kan føre til, at trykket i den norske ulvezonen mindskes, fordi færre unge strejfdyr vil krydse grensen. Man tror, at det kan føre til, at det voldes færre skader på husdyr, som går ude. Jagten på ulv startede 16. januar og omfatter tre len: Värmland, Dalarna og Örebro.

Ulvejagt_LarsHaltbrekken
Lars Haltbrekken siger, at Norge har et soleklart ansvar for at tage vare på en rødlistet art, og at ansvaret øges, når svenskerne skyder så mange dyr. – Foto: Åsa Maria Mikkelsen /NRK.

Lars Haltbrekken i det norske Naturvernforbundet er kritisk indstillet overfor den storstilede svenske jagt.

– Vi mener, at det er et vældig stort antal dyr, som nu dræbes i Sverige. Dette giver norske myndigheder et ekstra ansvar for at beskytte en truet dyreart, siger han. Haltbrekken mener, at licensjagt er en fejlagtig metode, og at svenskerne heller burde bruge skadedyrsbekæmpelse. – Så ville de få de dyr, der faktisk gør skade, siger han.

Andre fagfolk peger på, at den svenske jag vil lette trykket på den norske side af grænsen.

Merete Furuberg drives fåravl tre kilometer fra den svenske grænse i Grue-Finnskog i Hedmark, og hendes ejendom ligger delvis i et ulverevir.

Ulvejagt_MereteFuruberg
Merete Furuberg er ikke begejstret for at drive fåreavl i et ulverevir. Foto: NRK.

For fire år siden tog ulvene hele hendes fåreflok på 200 dyr. Nu græsser de nye dyr i en indhegning bag et højt elektrisk hegn med 6000 volt, men Furuberg går alligevel med hjertet oppe i halsen.

– Vi som bor her, ved at det ikke går at blande ulv og erhverv. Ulven ødelægger det for både græsning, landbrug og turisme, siger hun og henviser til, at hun plejede at udleje tre hytter til jægere.

– Nu tør ingen slippe en hund løs mere, og selv jægerne bliver væk.
Merete Furuberg tror ikke, at aflivningen af 44 ulve på svensk side vil få nogen betydning.