40 ulve skudt på tolv dage i Sverige

UlvHver 10. skandinaviske ulv vil blive dræbt i en storstilet licensjagt, som gennemføres i disse uger på den svenske side af den norsk-svenske grænse.

– Alt for mange, mener det norske Naturvernforbundet.

– Langt fra nok, siger bønder og jægere. Det skriver NRK i Norge, 28. januar 2015.

Ulvejagt_udbredelse

Ulvene lever især i Sverige, men tæt på den fælles norsk-svenske grænse.

Jagten medfører, at hver 10. ulv i den fællesskandinaviske ulvestamme på 400 dyr, skal dræbes. Årsagen er, at ulvene formerer sig hurtigere end myndighederne vil acceptere. I alt 44 ulve skal dræbes i løbet af nogle vinteruger. I tre svenske fylker er hundredvis af jægere på ulvejagt.

Størsteparten af jagten foregår i områder, som grænser op mod Norge. Nogle norske fagfolk tror, at jagten kan føre til, at trykket i den norske ulvezonen mindskes, fordi færre unge strejfdyr vil krydse grensen. Man tror, at det kan føre til, at det voldes færre skader på husdyr, som går ude. Jagten på ulv startede 16. januar og omfatter tre len: Värmland, Dalarna og Örebro.

Ulvejagt_LarsHaltbrekken

Lars Haltbrekken siger, at Norge har et soleklart ansvar for at tage vare på en rødlistet art, og at ansvaret øges, når svenskerne skyder så mange dyr. – Foto: Åsa Maria Mikkelsen /NRK.

Lars Haltbrekken i det norske Naturvernforbundet er kritisk indstillet overfor den storstilede svenske jagt.

– Vi mener, at det er et vældig stort antal dyr, som nu dræbes i Sverige. Dette giver norske myndigheder et ekstra ansvar for at beskytte en truet dyreart, siger han. Haltbrekken mener, at licensjagt er en fejlagtig metode, og at svenskerne heller burde bruge skadedyrsbekæmpelse. – Så ville de få de dyr, der faktisk gør skade, siger han.

Andre fagfolk peger på, at den svenske jag vil lette trykket på den norske side af grænsen.

Merete Furuberg drives fåravl tre kilometer fra den svenske grænse i Grue-Finnskog i Hedmark, og hendes ejendom ligger delvis i et ulverevir.

Ulvejagt_MereteFuruberg

Merete Furuberg er ikke begejstret for at drive fåreavl i et ulverevir. Foto: NRK.

For fire år siden tog ulvene hele hendes fåreflok på 200 dyr. Nu græsser de nye dyr i en indhegning bag et højt elektrisk hegn med 6000 volt, men Furuberg går alligevel med hjertet oppe i halsen.

– Vi som bor her, ved at det ikke går at blande ulv og erhverv. Ulven ødelægger det for både græsning, landbrug og turisme, siger hun og henviser til, at hun plejede at udleje tre hytter til jægere.

– Nu tør ingen slippe en hund løs mere, og selv jægerne bliver væk.
Merete Furuberg tror ikke, at aflivningen af 44 ulve på svensk side vil få nogen betydning.

Comments

comments

En kommentar til 40 ulve skudt på tolv dage i Sverige

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.