Skuddrab på dansk kongeørn er uopklaret

kongeoern_rontgen

Et røntgenbillede afslørede, at den ulovligt dræbte kongeørn var fuld af hagl. Foto: DR.

Trods talrige afhøringer og måneders efterforskning er det ikke lykkedes Nordjyllands Politi at rejse sigtelse i sagen om dén kongeørn, der sidste vinter blev dræbt med haglskud og senere fundet på bredden af Limfjorden. Det meddeler Jan Skriver i en pressemeddelelse fra Dansk ornitologisk Forening, 18. november 2016.

Nordjyllands Politi har afsluttet sin efterforskning af den ulovlige nedskydning af den kongeørn, som 12. marts i år blev fundet i opskyl på Limfjordens bred ved Hals.

”Vi har afsluttet sagen, uden at nogen er sigtet. Efterforskningen har blandt andet omfattet afhøringer og forhøringer i jægerkredse, hos lodsejere og øvrige personer i området. Alle –næsten uden undtagelse – har hørt om nedskydningen, men ingen personer har vist sig at have nærmere kendskab til sagen”, oplyser politikommissær Søren Bach, Nordjyllands Politi, til Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som anmeldte ørnedrabet.

Den dræbte kongeørn er formentlig blevet skudt i januar 2016. 24. januar blev den set og fotodokumenteret, da den kom drivende i Lindenborg Å, som munder ud i Limfjorden syd for den lokalitet, hvor den senere blev fundet på fjordbredden.

Roser til politiet

I Dansk Ornitologisk Forening ærgrer man sig over, at det ikke er lykkedes politiet at finde gerningsmanden til drabet på kongeørnen, som at dømme efter antallet af hagl i kroppen er blevet skudt på klos hold.

”Der er grund til at rose Nordjyllands Politi for indsatsen, men det er beklageligt, at ugerningen mod en af Danmarks mest sjældne ynglefugle forbliver uopklaret”, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

1305_Ung-kongern---EB

Kongeørnen yngler kun i Lille Vildmose og Dronninglund Storskov i Nordjylland. Blot tre par holder her stand trods haglskud og andre former for forfølgelse. Foto: Jan Skriver.

Man kender den døde kongeørns forhistorie, for 28. maj 2009 blevet den ringmærket som unge i Hals Nørreskov af rovfugleeksperten og ringmærkeren Jan Tøttrup Nielsen. Efter at have fået et praj, hentede han 12. marts den døde ørn, hvorpå røntgenbilleder på Sindal Dyrehospital i Vendsyssel afslørede mindst 20 hagl i den lemlæstede kongeørn.

Den store rovfugls højre vinge var ødelagt, mens halen var knækket. Den knap syv år gamle kongeørn blev fundet godt syv kilometer fra det sted, hvor den blev ringmærket med koden E04. Der var udlovet en dusør på i alt 50.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en domfældelse i sagen om den skuddræbte kongeørn.

Dansk Ornitologisk Forening havde udlovet 25.000 kroner i dusør, mens øjenlæge Kim Frost, Thisted, havde udlovet et tilsvarende beløb for afgørende oplysninger i sagen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.