Blahals Fano Jorn Skeldahl
Sydlig blåhals er en af de 12 fuglearter, der er genindvandret til Danmark i løbet af de seneste 30 år. Den blev fundet ynglende i Sønderjylland i 1992 og har siden etableret sig i store dele af det sydlige Jylland. Arten er stadig en ret sjælden ynglefugl i resten af Danmark, men spredningen sker hurtigt. Foto: Jørn Skeldahl.

Det er nu 30 år siden, at Dansk Ornitologisk Forening udsendte den seneste officielle oversigt over Danmarks fugle i form af Klaus Malling Olsens bog: ”Danmarks fugle – en oversigt”.

Siden da er 78 nye fuglearter og 14 nye racer konstateret i Danmark, 12 fuglearter er indvandret eller genindvandret som ynglefugle, syv arter har ynglet tilfældigt, mens fem arter er uddøde.

Men først og fremmest er status og forekomstmønsteret for mere end 200 yngle- og trækfugle samt sjældne fugle ændret markant de seneste 30 år. Med andre ord har en opdateret systematisk oversigt over Danmarks fugle været en mangelvare i mange år.

Hovedforfattere på den kommende bog er Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen og Palle A. F. Rasmussen med bidrag fra blandt andre Thomas Bregnballe, Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen, Daniel Palm Eskildsen og Timme Nygaard.

I bogen finder du:

  • En status for alle 489 spontant forekommende arter, samt selvstændige afsnit for 20 underarter og 14 ubestemte artspar/artsgrupper, hvor et pålideligt forekomstbillede findes.
  • En summarisk beskrivelse af den samlede yngleudbredelse og vinterkvarterer, taksonomi, aktuel dansk ynglebestand og udbredelse, forårs- og efterårstrækket og vinterforekomst med vægt på hvor og hvornår de enkelte arter optræder i landet.
  • Supplerende oplysninger om historik, førstegangsfund, max-forekomster, afrejse og ankomsttidspunkter og forekomst i nabolande.
  • I appendiks gives en oversigt over kategori D-arter og udvalgte E-arter (jf. AERC-standard) og anerkendte hybridformer, som optræder i landet.

Der er for alle arter lagt vægt på perspektivering og grafisk fremstilling for at give læseren et hurtigt og detaljeret overblik over det aktuelle forekomstbillede i landet. Bogen forventes at blive på over 500 sider i A4-format og udkomme i foråret 2022. Der bliver mulighed for at forudbestille den til en favorabel pris.

Yderligere oplysninger

Jørgen Staarup Christensen
Tlf. 89 38 13 41

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Bannerfoto: Sølvhejre er også en af de nye fugle i Danmark. Foto: Mehmet Karatay/Wikipedia

Visited 47 times, 18 visit(s) today

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Tak for tippet, jeg skal vide mere.

Skriv en kommentar