Havorn_moller
Planlæggerne skal blive bedre til at tænke fuglene ind i sammenhængen, når vindmølleparker placeres, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Meget fuglerige områder bør friholdes for et farligt naboskab af snurrende vindmøller.

En ung havørn er blevet dræbt af roterende vindmøllevinger i en vindmøllepark, der ligger klos op ad Vejlerne, som er et af Nordeuropas vigtigste fugleområder med store vingefang som traner, skestorke, gæs og ørne.

Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening 18. april 2016.

– Den store rovfugl lå i en grøft cirka 50 meter fra en af de godt 100 meter høje møller. Det var min hund, der fandt den. Ørnen blødte ud af næbbet, og halsen virkede til at være brækket, fortæller Niels Jørgen Pedersen, der samlede den mølledræbte havørn op, og straks indberettede sit fund til Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han bor med udsigt til vindmølleparken i Klim Fjordholme, hvor Vattenfalls 20 møller snurrer i den vedvarende energis tjeneste.

Vindmøller skal placeres med hensyn til fuglene
I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ærgrer man sig over tabet af den unge ørn.

EgonOstergaard
Egon Østergaard er formand for DOF.

– I DOF går vi ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men vi er modstandere af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor man ved, at der foregår et massivt fugletræk, eller som tiltrækker større ansamlinger af rastende fugle. Vindmølleparken på Klim Fjordholme umiddelbart øst for Bygholm Vejle, der i perioder huser nogle af Danmarks største fuglekoncentrationer, er netop et eksempel på en uheldig placering af fuglefarlige vindmøller, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

68 møller gav 49 døde ørne
I Norge er det dokumenteret, at store vindmøller er livsfarlige for eksempelvis havørne. I løbet af syv år fra 2005 krævede 68 vindmøller i Smöla Vindpark på vestkysten af det mellemste Norge 49 døde havørne, der kolliderede med de snurrende møllevinger.

Lederen af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, Kim Skelmose, påpeger, at der altid vil være en risiko for sammenstød mellem ørne og vindmøller, fordi rovfuglene undervurderer farten på de snurrende møllevinger. Der er derfor al mulig grund til at placere mølleparker i god afstand til de vigtigste fugleområder, mener han.

KimSkelmose
Kim Skelmose har studeret de danske havørne på nært hold, bl.a. gennem ringmærkning som her på billedet. Foto: DOF.

– Det er flere gange set, at ørne leger i luften tæt på vindmøller, men de har tilsyneladende svært ved at vurdere, at en møllevinge nær spidsen har en fart på omkring 200 kilometer i timen. Fra Sydeuropa er det også set, at gribbe kan lege i luftrummet nær vindmøller og overvurderer sig selv, hvorefter de bliver ramt, siger Kim Skelmose.

I takt med den voksende danske bestand af havørne vil risikoen for uheldige dødsfald naturligt nok stige. Der er kommet rundt regnet 600 havørne på vingerne i Danmark siden 1996, da arten genindvandrede som dansk ynglefugl.

I august 2012 blev en havørn dræbt af en vindmølle i Velling Mærsk Vindmøllepark i Lem i Vestjylland, og i maj 2013 blev en havørn vindmølledræbt i Skagen, der er et af Nordvesteuropas mest berømte fugletræksteder om foråret. Skagen-ørnen blev kløvet i to.

Visited 15 times, 12 visit(s) today