De hyppigst angivne årsager til selvdøde søer er mave-/tarmproblemer, faringskomplikationer og sygdom. Ved obduktion af selvdøde søer angives mave-/tarmproblemer, hjerteproblemer samt faringsproblemer som de hyppigste årsager. Privatfoto

Femten ud af hver 100 søer på de danske svinefabrikker dør hvert år i utide og må sendes til destruktion hos DAKA. Det fremgår af et notat fra SEGES Svineproduktion, der bygger på tal fra DAKA. Destruktionsanstalten oplyser, at sodødeligheden i 2020 voksede til 15,1 % af årssøerne, hvilket svarer til 156.285 voksne svin. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år.

Heller ikke pattegrisedødeligheden har svinefabrikanterne fået styr på. Den er blot faldet med 0,1 % fra rekorden i 2019 på 23,2 %.

Her er dokumentationen for den svigtende indsats mod sodødeligheden. Illustration fra notatet.

De seneste tre år er sodødeligheden accelereret fra ca. 11 % af årssøerne i 2017 til rekordhøje 15,1 % i 2020. Trods utallige kampagner for at nedbringe de uønskede tab er dødeligheden atter vokset til nøjagtigt samme høje niveau som i 2008, hvor dødeligheden var den hidtil højeste. De seneste års indsats har overhovedet ikke givet resultater.

Allerede i 2017 identificerede forskere ved Århus Universitet årsagerne til de mange døde søer. I rapporten blev der gennemført et review af rapporterede studier af dødsårsager og risikofaktorer for sodødelighed, i form af aflivede svin og selvdøde svin.

Sådan ser et skuldersår ud på et svin.

I studier, hvor svineproducenten spørges om årsagen til, at soen blev aflivet, angives halthed/benproblemer som den dominerende årsag, efterfulgt af ”skader” som den næst hyppigst angivne årsag. Når svineproducenten spørges til årsagen til, at en so er fundet selvdød, angives ofte, at dødsårsagen ikke kendes.

De hyppigst angivne årsager til selvdøde søer er mave-/tarmproblemer, faringskomplikationer og sygdom. Ved obduktion af selvdøde søer angives mave-/tarmproblemer, hjerteproblemer samt faringsproblemer som de hyppigste årsager. Litteraturstudiet over risikofaktorer for sodødelighed peger på varmestress, idet der ses en overdødelighed i varme perioder. Et dansk studium peger på, at fast gulv i drægtighedsstalde samt dårlig hygiejne er faktorer, der relaterer til døde/aflivede søer. Fast gulv som en risikofaktor skyldes sandsynligvis fast gulv i kombination med dårlig hygiejne.

SEGES Svineproduktion har også gang på gang oplistet de velkendte årsager til den høje sodødelighed. Her kommer et overblik:

Når søer dør af sig selv i farestalden, er det som oftest på grund af:

Gaspuster syndrom: Søer kan pludselig dø af gaspustersyndrom. Soens krop får et karakteristisk ballonagtig udseende med store luftansamlinger under huden. Bakterien, Clostridium Novyi, menes at være en af årsagerne til gaspustersyndromet.

Organdrejning: Søer kan dø pludselig, når dele af tarmen, maven, milten eller leveren drejer og afsnører blodforsyningen. Drejningen kan ske på grund af en voldsom bevægelse eller på grund af en hurtig overfyldning af maven. Symptomer på organdrejning kan være åndenød, opknibning af bug, smerteadfærd og evt. opkast. Drejning af mave og milt vil være uden forudgående symptomer.

Der er et eller andet, der ikke stemmer med dette slogan i dansk svineproduktion, når 15 ud af 100 årssøer må sendes til destruktion. Privatfoto

Tilbageholdte fostre: Hvis der er fostre i børen efter faring, så vil de gå i forrådnelse, og soen bliver syg. Soen skal have tilstrækkelig energi til at gennemføre faringen. Øget fokus på soens velbefindende efter faring er nødvendigt.

Når det er nødvendigt at aflive søer i farestalden, er det som oftest på grund af:

Skuldersår: Skuldersår er et tryksår, der opstår efter langvarigt tryk på huden, som hindrer ordentlig blodcirkulation. Huldet på søerne har stor betydning for forekomsten af skuldersår.

Udskudt endetarm/rektalprolaps: Prolaps er en lidelse, hvor endetarmen eller børen er krænget ud. Skader på prolapsen, som følge af bid eller skade fra stibund eller inventar, vil forværre tilstanden og kan føre til aflivning af soen. Årsagen til lidelsen er ikke kendt. Dårligt foder/dårlig foderhygiejne samt visse svampetoksiner kan medvirke til rektalprolaps.

Tilbageholdte fostre: Hvis der er fostre i børen efter faring, så vil de gå i forrådnelse, og soen bliver syg. Soen skal have tilstrækkelig energi til at gennemføre faringen, og der skal derfor være øget fokus på soens velbefindende efter faring.

Afmagring: En so, der er for mager, fremstår meget mager med tydelig aftegning af ribben, rygrad og hofteben. Årsager til afmagring kan være mavesår eller for lidt fokus på huldstyring.

Aldrig tidligere er der produceret så mange døde pattegrise i de danske svinefabrikker

Millioner af smågrise dør også

Trods de dystre dødelighedstal har både danske so-holdere og smågriseproducenter øget produktiviteten i det forgangne år. Det skriver SEGES Svineproduktion i sit nyhedsbrev.

De danske søer fravænnede 33,9 grise, hvilket er en stigning på 0,3 pattegris i forhold til året før, og en fremgang der giver verdensrekord. Fremgangen hænger til dels sammen med en stigning på 0,5 flere totalfødte grise per årsso, men bagsiden af medaljen er 10 millioner af døde småsvin.

Pattegrisedødeligheden, som har været et fokusområde de seneste mange år, har været stagnerende i 2020; blot 0,1 % point faldt dødeligheden med. Det piner både producenter og fagfolk, selvom de godt ved, hvad der skal til for ændre den dystre statistik.

”Vi har mange initiativer i gang, som har til hovedformål at sænke pattegrisedødeligheden. Den gode nyhed er selvfølgelig, at den ikke er steget. Men jeg havde håbet på et større fald. Vi kæmper dog videre både hos SEGES Svineproduktion og ude på bedrifterne,” siger Christian Fink Hansen hos SEGES Svineproduktion.

Svinedirektør Christian Fink Hansen, SEGES, gentager hvert år sine forsikringer om, at NU skal der sættes ind overfor både sodødelighed og pattegrisedødelighed, men han har ikke særlig stor succes. Foto: facebook

Tilsvarende ”kæmper” SEGES også med at hæve so-overlevelsen, som har været faldende de seneste år og nu er nede på 2008-niveau.

”Vi arbejder meget målrettet med at sænke so-dødeligheden. Igen i år sender vi blandt andet et brev til alle so-holdere med deres aktuelle so-dødelighed og en opfordring til at sætte ekstra fokus på overlevelse,” siger Christian Fink Hansen, som tror fuldt og fast på oplysning til svinefabrikanterne som vejen frem.

Derudover er der endnu en gang sat en række tiltag i søen, som skal understøtte dette arbejde. Blandt andet nye værktøjer, som sætter fokus på so- og pattegriseoverlevelse, hævder Christian Fink Hansen.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Carsten Troelsgaard

  Så bliv dog vegetar!

  sådan plejer jeg at tænke. Selvsagt vegetar på økologiske produkter.
  Men, hvad sker der lige? Der var en kort overgang økologiske veganske produkter på hylden, med de forsvandt! Det kunne være bedre afsætning? først til mølle..?

  Jeg kommer lige fra det lokale torvemarked som plejer at være stedet man ikke kunne gå galt efter økologiske varer. .. Ingen stand under det økologiske logo. ;oO

  Ikke at jeg håber, at den Danske puls er flyttet online, men et sted må den da befinde sig?

  En butik for det lidt bedre borgerskab har det. Meget forkromet og under eksklusive logi .. og sædvanen tro til meget lidt let forhøjede priser. Er det der det økologiske kunde-segment befinder sig?

  Hvad er der galt med syltede økologiske produkter? De måtte da ligge lige til foden at sprede sæsonen lidt ud. Hvor er de henne?

  Jeg kom for skade at lave mine egne nye kartofler. .. ;oO … vidste ikke, at min barndoms oplevelse med mad stadigvæk fandtes [jeg er 68 år]. Siden hen har jeg ledt efter danske nye økologiske kartofler i butikkerne og ikke fundet nogen. De alene vill kunne gøre en proper % danske til vegetarer, hvis de havde adgang til oplevelsen.

  jeg bliver nødt til at tænke, at det er fordi det hele bliver revet ned af hylderne. Anden tanke er ubærlig

 2. John Ove

  Såkaldte “dyreelskere” flipper helt ud over en hest der er såret af et GPS-halsbånd, samtidig med at deres pølser består af pinte svin fodret med fældet regnskov. Vores farme er systematisk dyremishandling!
  ALLE dyr har ret til et værdigt liv, også hesten selvfølgelig, men den fik jo både lægehjælp og har et skønt liv med masser af plads og målbart mindre stress end alle tamheste.

  Det ville være spændende om nogle journalister undersøgte hvad der går galt oppe i hovedet på folk, debatten er usaglig og konsekvenserne af idiotiet er dødelige for både dyr & mennesker.

Skriv en kommentar