MikaelThinghuus
GUDP-direktør Mikael Thinghuus blæser på naboerne til de projekter, som han er med til at forgylde med millioner af skattekroner.

Hvert år uddeler Fødevareministeriet op mod 180 mio. skatteyderkroner i støtte til private erhvervsprojekter, der ”søger at skabe større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor”.

Men bæredygtighed for hvem? Kun for de heldige, der modtager millionerne fra det såkaldte GUDP-program. De, der betaler festen, må ofte lide under særdeles ubæredygtige konsekvenser af GUDP-bestyrelsens gavmilde donationer.

Det gælder i høj grad indbyggerne i Jannerup sogn vest for Thisted. Takket være GUDP-støtte er en lokalpolitiker i fuld gang med at projektere en kæmpemæssig svinefabrik, der vil producere svin med den mest moderne teknologi. Det er bare den hage ved projektet, at fabrikken vil gøre livet utåleligt for folk i Jannerup Sogn på grund af støj, møg og stank fra de 40.000 svin, de vil få som nærmeste naboer.

Alene lastbiltrafikken ad de smalle sogneveje vil belaste det fredelige nærmiljø med 1285 vogntog årligt. Er det bæredygtigt? Det mener beboerne ikke. De frygter både for deres børns trafiksikkerhed og for faldende ejendomspriser, hvis svinefabrikken bliver bygget.

Formanden for GUDP hedder Mikael Thinghuus og er direktør for Royal Greenland. Han bor i Nuuk, hvor der ingen svinefabrikker er. Thinghuus mener ikke, det ligger inden for GUDP-bestyrelsens mandat at tage hensyn til placeringen af deres støtteprojekter. Eller sagt lige ud – man bekymrer sig ikke om de mennesker, der rammes, men kun om svinenes velfærd på den nye fabrik.

Thy_anlægget
GUDP-projektet i Jannerup Sogn er et veritabelt fabriksanlæg, der skal producere 40.000 ildelugtende svin om året – er det bæredygtigt? Næppe for sognets beboere.

Thisted Kommune har miljøgodkendt projektet på rekordtid og støtter det varmt. Beboerne i Jannerup Sogn må bare vænne sig til stanken i bageriet – eller flytte. Med til historien hører, at projektmageren sidder i kommunalbestyrelsen for Venstre, hvor han meget bekvemt er formand for Erhvervsudvalget. Han bejler i øvrigt til borgmesterposten ved næste valg. Hans bopæl ligger 10 kilometer fra Jannerup Sogn, og han har ingen planer om at bosætte sig på den nye fabrik.

Hvor bæredygtigt er det lige?

Comments are closed.