Bønder advarer mod lønnedgang på Danish Crown

Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land har 4. september  udsendt følgende pressemeddelelse:

“Frie Bønder: Slagteriarbejderne spilder deres penge

I bedste fald er det spild af Danish Crowns medarbejderes penge, at de nu vil bruge ca. kr. 600 mio.  af deres løn til investeringer i slagtesvine-produktion. I værste fald vil det utopiske projekt bidrage yderligere til andelsbevægelsens sørgelige nedtur. Det mener Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land

FrieBonde_logo

Som vi ser det, vil den frie konkurrenceevne blive sat helt ud af kraft, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad. Den svineproducent, der kaster sig ud i et projekt med slagteriarbejderne, og binder sig op på en leveringskontrakt, må acceptere et lavere dækningsbidrag end ham, der selv kan vælge, om han vil sende sine smågrise ud af landet eller selv fede dem op. For projektet kan vel ikke være så udspekuleret tænkt, at der stadig kan eksporteres grise til slagtning i udlandet, selvom det er slagteri-arbejdernes lønnedgang, der finansierer dem? 

Landsforeningen finder det beskæmmende, at man har sat medarbejderne pistolen for brystet: ”Host op med nogle penge eller vi lukker.”, siger formanden. Det virker som noget vi så i DDR-tiden. Der er vel en grund til, at banker og kreditforeninger ikke vil investere i svineproduktion. Hvorfor skulle slagteriarbejdernes penge være bedre til at skabe overskud end den finansielle sektor?, spørger formanden retorisk. 

HansJorgenNygaard

Formand Hans Jørgen Nygaard mener, at Danish Crown-aftalen minder om noget fra DDR-tidens statsstyrede produktionsapparat.

Landsforeningen undrer sig også over, at Danish Crown som andelsselskab ikke træder i karakter og stiller større krav til de store svineproducenter, der usolidarisk sender deres svin ud af landet og dermed ødelægger den danske slagterisektor. Danish Crown har jo den mulighed som skattebegunstiget andelsselskab, siger Nygaard. Slagteriet har en aftagepligt, og andelshaverne har en leveringspligt. Man har alt for længe stiltiende accepteret, at producenterne kunne sende de indtægtsgivende smågrise til Tyskland, og så nøjes med at sende udsættersøer til Skærbæk og derved forblive som andelshaver i Danish Crown. Det er smågrise, som kunne være blevet fedet og slagtet i Danmark, der skaber dækningsbidraget og arbejdspladserne i slagterisektoren, men begge dele foræres så at sige til de tyske producenter og slagterier. 

Vi savner desuden svar på, om den enkelte slagteriarbejder frit kan vælge, om han vil deltage med sin lønnedgang, eller om alle medarbejdere tvangsudskrives til at deltage i projektet, siger formanden. Desuden efterlyses et klart svar på, om det også er i slagteriarbejdernes lønningspose, at  pengene skal hentes, når svinenoteringen falder, og der atter kommer underskud, slutter formanden.”

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.